Dla składających wniosek

Dokumenty nieobowiązujące i uchylone
Locked
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Dla składających wniosek

Post by KJAF »

Jeżeli jesteś młodym obywatelem, który zarejestrował się u nas dzięki jednemu z Sarmatów, albo jeżeli sam jesteś tym obywatelem który sprowadził do nas nowego mieszkańca (czyli jesteś tzw. Pionierem), możesz złożyć — razem z osobą którą sprowadziłeś/która Cię sprowadziła — wniosek o przyznanie specjalnej dotacji.

Zgodnie z art. 2 Ustawy o promocji płodności, Pionier uzyskuje 25 tysięcy libertów, a osoba która została przez niego sprowadzona — 10 tysięcy libertów. W późniejszym terminie oboje uzyskujecie pieniądze raz jeszcze, w podwójnej wysokości!

Oto, jak otrzymać pieniądze z wniosku:

 1. W ciągiu 14 dni od uzyskania obywatelstwa przez nowego obywatela, Pionier składa wniosek w niniejszym dziale. Składa się go pisząc nowy wątek. Wzór wniosku:

  Ja, (imię, nazwisko) Nr paszportu (ID konta) składam wniosek o wypłatę 25 tysięcy libertów z tytułu sprowadzenia do Sarmacji nowego obywatela, (imię, nazwisko i nr paszportu mieszkańca, którego sprowadziłeś), wobec czego wnioskuję o wypłatę z tego tytułu 25 tysięcy libertów.

  Jestem ponadto świadomy konsekwencji za składanie fałszywego oświadczenia przed organami władzy publicznej.


 2. Nowy obywatel, którego sprowadziłeś, musi potwierdzić wniosek — odpisując w wątku, składając niniejsze oświadczenie:

  Ja, (imię, nazwisko) Nr paszportu (ID konta) potwierdzam, że zarejestrowałem się w Sarmacji dzięki działaniom (imię, nazwisko i nr paszportu Twojego Pioniera), wobec czego wnioskuję o wypłatę z tego tytułu 10 tysięcy libertów,

  Jestem ponadto świadomy konsekwencji za składanie fałszywego oświadczenia przed organami władzy publicznej.


 3. Wniosek można złożyć tylko raz na parę. Jeżeli jesteś Pionierem, możesz sprowadzić dowolną liczbę nowych obywateli (chwała Ci za to!). Nowy obywatel może mieć jednak tylko jednego pioniera.

 4. Jeżeli jednak nowy obywatel wytrwa z naszym obywatelstwem nieprzerwane, pełne 3 miesiące, a także nie został w tym czasie skazany prawomocnym wyrokiem sądowym, możecie złożyć wniosek raz jeszcze i uzyskać dwa razy tyle pieniędzy! Termin wynosi 14 dni od chwili upłynięcia okresu 3 miesięcy od nadania obywatelstwa.

  Procedura jest identyczna, z tym, że zmienia się nieco treść oświadczenia.

  Dla Pioniera:

  Ja, (imię, nazwisko), Nr paszportu (ID konta) oświadczam, że obywatel którego sprowadziłem (imię, nazwisko i paszport tego obywatela), posiada obywatelstwo sarmackie od 3 miesięcy i nie został w tym czasie prawomocny skazany przez sąd, wobec czego wnioskuję o wypłatę z tego tytułu 50 tysięcy libertów.

  Jestem ponadto świadomy konsekwencji za składanie fałszywego oświadczenia przed organami władzy publicznej.


  dla nowego obywatela:

  Ja, (imię, nazwisko), Nr paszportu (ID konta) oświadczam, że w wyniku działań (imię, nazwisko, nr paszportu Twojego Pioniera) uzyskałem obywatelstwo sarmackie oraz w tym czasie, w okresie ostatnich 3 miesięcy nie utraciłem go oraz nie zostałem prawomocnie skazany przez sąd, wobec czego wnioskuję o wypłatę z tego tytułu 20 tysięcy libertów.

  Jestem ponadto świadomy konsekwencji za składanie fałszywego oświadczenia przed organami władzy publicznej.
Locked

Return to “Archiwum”