Dla zgłaszających

Dokumenty nieobowiązujące i uchylone
Locked
User avatar
Kolo
Posts: 749
Joined: 15 Aug 2017, o 15:33
Gadu-Gadu: 0

Dla zgłaszających

Post by Kolo »

O nagrodzie

Zgodnie z art. 3 ustawy o promocji płodności Rada Ministrów na wniosek zainteresowanej osoby i instytucji może w drodze uchwały przyznać nagrodę do 100 tysięcy libertów osobom lub instytucjom, które w istotny sposób przyczyniły się do wzrostu demograficznego w Księstwie lub promocji Księstwa Sarmacji.


wymogi formalne dotyczące wnioskuDot. Osoby fizycznej

Wnoszę o przyznanie nagrody (imię i nazwisko oraz paszport obywatela). Swój wniosek uzasadniam (wyczerpujące uzasadnienie).


Dot. Instytucji

Wnoszę o przyznanie nagrody (nazwa instytucji i numer ewidencyjny). Swój wniosek uzasadniam (wyczerpujące uzasadnienie)Uwaga! Rada Ministrów może odrzucić wniosek jeżeli uzna uzasadnienie za niewyczerpujące
Locked

Return to “Archiwum”