Informacje dot. przyznawania pożyczek nowym obywatelom

Dokumenty nieobowiązujące i uchylone
Locked
User avatar
Kolo
Posts: 749
Joined: 15 Aug 2017, o 15:33
Gadu-Gadu: 0

Informacje dot. przyznawania pożyczek nowym obywatelom

Post by Kolo »

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie udzielania nieoprocentowanych pożyczek nowym obywatelom o udzielenie jednorazowej i nieoprocentowanej pożyczki w wysokości do 50.000 lt, może ubiegać się każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji który;


  • posiada obywatelstwo sarmackie nie dłużej niż od 3 miesięcy i nigdy wcześniej nie był obywatelem Księstwa Sarmacji.

  • nie był karany prawomocnym wyrokiem Trybunału Koronnego.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, możesz śmiało składać wniosek o udzielenie pożyczki.Wzór wniosku


Code: Select all

[b]Wniosek o udzielenie pożyczki[/b]

Ja, [tu Twoje imię i nazwisko], legitymujący się paszportem ID [tu numer Twojego ID], posiadający obywatelstwo Księstwa Sarmacji od [tu data uzyskania obywatelstwa] składam wniosek o przyznanie mi jednorazowej i nieoprocentowanej pożyczki dla Nowych Obywateli, w wysokości [wstawić kwotę] libertów wypłaconego na moje konto w Banku Sarmacji.

[b]Uzasadnienie[/b]

[podać wyczerpujące uzasadnienie; dlaczego Rada Ministrów powinna przyznać mi pieniądze? do realizacji jakiego celu potrzebna jest pożyczka?]


Uwaga!


Rada Ministrów może odmówić przyznania pożyczki w przypadku nieumotywowania lub umotywowania w sposób niedostateczny wniosku.
Locked

Return to “Archiwum”