Statut Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej

Dział archiwalny sportów sclavińskich
Forum rules
Image
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A
Locked
User avatar
Mustafa Owski
Posts: 692
Joined: 23 Nov 2008, o 17:04

Statut Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej

Post by Mustafa Owski »

STATUT SCLAVIŃSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Art. 1. [Postanowienia ogólne]

Sclaviński Związek Piłki Nożnej, zwany dalej Związkiem lub SZPN, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Konsulatu Sclavinii, prowincji Księstwa Sarmacji.
Siedzibą władz Związku jest Stołeczne Miasto Eldorat .
Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Konsulatu Sclavinii. W jego skład mogą również wejść menedżerowie innych regionów Księstwa Sarmacji, a także menedżerowie innych mikronacji, jeśli ich członkostwo zostanie zaakceptowane przez władze Związku.
Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej wirtualnej lidze piłkarskiej.
Barwami Związku są kolory: błękitny oraz biały.
Art. 2. [Cele]

Celami Związku są:
Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
Prowadzenie reprezentacji narodowej Konsulatu Sclavinii;
Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
Art. 3. [Władze Związku]

Na czele Związku stoi Prezes.
Prezes jest wybierany przez wszystkich członków SZPN. Członkowie SZPN decydują o jego odwołaniu w drodze głosowania.W przypadku gdy związek posiada mniej niż 3 członków, ewentualny spór przy wyborze prezesa rozstrzyga Konsul.
Jeśli członkowie SZPN nie stwierdzą inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
Prezes może wybrać Wiceprezesa, który zastąpi go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
Do zadań Prezesa należy:
a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych z Związku, zwanych dalej członkami Związku;
c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
d. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji;
e. reprezentuje Związek przed władzami krajowymi i innymi.
Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany przez członków Związku. Członkowie Związku decydują o jego odwołaniu.
W przypadku gdy związek posiada mniej niż 3 członków, ewentualny spór przy wyborze selekcjonera rozstrzyga Konsul.
Art. 4. [Przepisy końcowe]

Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody wiekszości członków SZPN w głosowaniu jawnym.
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(-)Mustafa Owski
24.03.2017
v-hr. Mustafa Owski h.Roch
TRUP
- kmdr ppor. Książęcej Marynarki Wojennej
Locked

Return to “Archiwum sportowe”