Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Dział archiwalny administracji lokalnej Sclavinii
Locked
AG617
Posts: 96
Joined: 2 Jun 2017, o 22:41

Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by AG617 »

STATUT
MIRII I NOWEGO KOTWICZA

z dnia ...


Rozdział I - Miria i Nowy Kotwicz
1. Miria i Nowy Kotwicz jest regionem posiadającym swoje władze.
2. Zarządcą Mirii i Nowego Kotwicza jest osobą wyznaczoną przez Konsula Sclavinii
3. Zarządca jest funkcjonariuszem publicznym
4. Zarządca co 3 miesiące zwołuje Sejm, oraz co 1,5 miesiąca prowadzi dyskusję na temat zmiany statutu. Konsul może upoważnić zarządcę do podpisania uchwały.
Rozdział II - Sejm
1. Sejm składa się z nieograniczonej liczby posłów.
2. Posłem może zostać zostać każdy obywatel Sclavinii.
3. Osoba chcąca zostać posłem składa wniosek do zarządcy.
4. Sejm wybiera marszałka. Głosowanie w tej sprawie prowadzi zarządca.
5. Głosowania prowadzi marszałek. Głosowania dotyczą podejmowania uchwał.
6. Sejm powołuję, poprzez podjęcie uchwały Radę Regionu.
Rozdział III - Rada Regionu
1. Rada Regionu pełni funkcję rządu regionalnego.
2. Rada Regionu jest zwoływana przez Marszałka co 3 miesiące.
3. Rada ma prawo skierować do Sejmu projekt uchwały.
...
Last edited by AG617 on 22 Oct 2017, o 15:34, edited 1 time in total.
AG617
Posts: 96
Joined: 2 Jun 2017, o 22:41

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by AG617 »

...
4. Rada Regionu składa z się z ministrów powoływanych przez Premiera.
5. Organem zarządzającym Radą Regionu jest Premier, powoływany przez Sejm, poprzez podjęcie uchwały.
6. W Radzie Regionu musi być Minister Etyki.
7. Minister Etyki prowadzi służbę dyscyplinarną, i może wnieść wniosek do Premiera o odwołanie ministra.
8. Minister Etyki może być odwołany tylko przez marszałka.
9. Szczegóły dotyczące Rady Regionu określa ustawa.
Rozdział IV - Ława miejska
1. Powołuje się Ławę miejską. Ława rozpoznaje sprawy związane z wysokością podatku od nieruchomości, sprawy karne i sprawy statutowe.
2. Ława posiada 2 członków.
3. Ława wydaje wyroki w imieniu Mirii i miasta Nowy Kotwicz.
4. Na czele Ławy stoi zarządca, o którym mowa w roz. 1.
5. Wniosek do Ławy może złożyć co najmniej 3 obywateli Sclavinii.
6. Zarządca do 3 miesięcy od uchwalenia statutu musi skierować do Sejmu projekt uchwały - Kodeks Sprawiedliwości.
7. Ława musi uchwalić swój regulamin
8. Szczegóły dotyczące Ławy określa uchwała.
Rozdział V - Tryb wejścia w życie statutu
1. Statut wchodzi w życie z 14 dni ogłoszenia przez Konsula Sclavinii.
AG617
Posts: 96
Joined: 2 Jun 2017, o 22:41

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by AG617 »

Co myślicie nad wprowadzeniem tego czegoś? Czy to jest potrzebne oraz czy to jest gdzieś nie popełniłem błędu?
User avatar
Marceli
Posts: 1551
Joined: 14 Oct 2017, o 19:12
Gadu-Gadu: 0
Location: Bordonia

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by Marceli »

Z pewnością Pańska inicjatywa warta jest przemyślenia. Mam jednak obawy natury organizacyjnej i prawnej.

Po pierwsze akt ustanawia kilka organów, w tym kolegialne, więc powstaje pytanie czy będą chętni do pełnienia tych funcji. Należy zwrócić uwagę, że organy dwuosobowe w przypadku rozbieżnych stanowisk zostaną sparaliżowane.

Po drugie należałoby przemyśleć czy statut nie narusza przepisów sclavińskiej ustawy o podziale administracyjnym, ale tutaj zapewne Pan Konsul przyjdzie z pomocą.

Kolejna rzecz to tytulatura zbieżna z konstytucyjnymi organami KS. Swoją drogą ciekawi mnie skąd pomysł powołania... ministra etyki.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
User avatar
Viktor
Posts: 168
Joined: 25 Aug 2017, o 10:33
Gadu-Gadu: 0
Location: Nowy Kotwicz

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by Viktor »

Pierwsze spostrzeżenie jest takie że prowincja nazywa się Gubernatorstwo Mirii a nie Miria i Nowy Kotwicz.

To tak na szybko, poza tym kto miałby ten dokument przyjąć? I czy nie jest to niezgodne z prawem centralnym?
Image
AG617
Posts: 96
Joined: 2 Jun 2017, o 22:41

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by AG617 »

Ok. Wszystkie uwagi zostaną uwzględnione przez Konsula
User avatar
OvS
Posts: 1033
Joined: 7 Dec 2015, o 21:05
Gadu-Gadu: 0

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by OvS »

A więc tak.

Pierwszą i najważniejszą sprawą jest przerost formy nad treścią. Statut zakłada, jeśli dobrze widzę, 3 ciała kolegialne i przynajmniej 4 urzędników. W ostatnich wyborach w Sclavinii głosowało 6 osób, z czego 3 na pewno wybiorą inne gubernatorstwa do udzielania się. A więc coś tu nie halo.

A że to nie wypali, niech służy za przykład Eldorat i Krasnystok. W obu tych miastach był rozbudowany aparat administracji, w tym pierwszym jest nawet nadal. I oprócz zaśmiecania DP nic z tego nie wyszło.

Technicznie podchodząc, też jest słabo, statut dubluje to, co już jest w ustawie o podziale administracyjnym, z językiem jest źle, do tego, mimo rozbudowania statutu, i tak większość rzeczy ma być w ustawach (czemu tam?), uchwałach i regulaminach (które też są uchwałami, tak w ramach ciekawostki).

W każdym razie, nie idźmy tą drogą. Ja wiem, że są ludzie, którzy czerpią satysfakcję z pisania aktów normatywnych (pozdro tato), ale ich przesyt + rozbudowana biurokracja, w sytuacji gdy nie ma nikogo do objęcia już istniejących urzędów, to prosta droga na cmentarz. A Sclavinia, również dzięki temu, na tym cmentarzu w przeciągu kilku ostatnich lat już trochę czasu spędziła. Mamy gubernatorstwa, niech służą jako centra narracji, a nawet rywalizacji, ale nie czemuś takiemu.
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by Cudzoziemiec 1 »

Póki co się nie wtrącam. Priorytetem jest dla mnie powołanie (przedstawienie Radzie) kandydatów na Generalnych Gubernatorów.

Ps. ustawa mówi, że to Elektoraty, nie gubernatorstwa :P
User avatar
OvS
Posts: 1033
Joined: 7 Dec 2015, o 21:05
Gadu-Gadu: 0

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by OvS »

Ps. ustawa mówi, że to Elektoraty, nie gubernatorstwa

A ja tam byłem za gubernatorstwami i nadal mi ta wersja lepiej pasuje, skoro jej nieświadomie używam. :p
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Propozycja - Statut Mirii i Nowego Kotwicza

Post by Roland »

Zawsze możesz machnąć Nowelizację :D
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
Locked

Return to “Archiwum samorządowe”