Page 2 of 3

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 3 Oct 2017, o 15:22
by Roland
Eldorat, 3 października 2017 roku


ZARZĄDZENIE WYBORÓW KONSULA SCLAVINII


Szanowni Sclavińczycy!

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 3, w związku z art. 10 ust. 2 pkt 1 Konstytucji Konsulatu Sclavinii zarządzam wybory Konsula Sclavinii. Informuję, że bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim.

Składanie kandydatur odbędzie się w tym temacie. Kandydatury należy składać osobiście, najpóźniej do 5 października 2017 roku, włącznie. Kandydatury zgłoszone po terminie, lub kandydatury osób nie posiadających obywatelstwa, lub osób, które obywatelstwo utracą do czasu końca biegu terminu będą nieważne.

Łącząc wyrazy szacunku,

(-) Roland Heach-Romański,
Prefekt Sclavinii

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 3 Oct 2017, o 15:47
by Cudzoziemiec 1
Szanowni Państwo,

krótko... Zgłaszam się. Czas zadbać o Sclavinię. Z Waszą pomocą mi się to uda.

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 3 Oct 2017, o 22:42
by Krzysztof Hans
Zgłaszam się :)

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 4 Oct 2017, o 16:25
by Niegosław___Sarewicz
Wasza Konsularna Mość!
Wasze Obywatelskie Mości!


Ja, Salvadore van der Saar, dumny obywatel sclaviński, członek Rady Konsulatu Sclavinii, przy ulicy Nieznanego Secesjonisty 1 w Eldoracie zamieszkały, zgłaszam kandydaturę swą na Konsula Sclavinii.

Z wyrazami najwyższej estymy,
(—) Salvadore van der Saar

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 6 Oct 2017, o 07:09
by Roland
Eldorat, 6 października 2017 roku


LISTA KANDYDATÓW


Szanowni Sclavińczycy!

W związku z upłynięciem terminu składania kandydatur informuję, że w wyborach Konsula Sclavinii zarejestrowano kandydatów:

  1. VON THORN, Robert (A0062)
  2. HANS VAN DER ICE, Krzysztof (AB726)
  3. VAN DER SAAR, Salvadore (AG622)

W związku z zakończeniem procedury rejestracji kandydatów niniejszy temat zamykam.

Łącząc wyrazy szacunku,

(-) Roland Heach-Romański,
Prefekt Sclavinii

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 9 Jan 2018, o 22:35
by Roland
Eldorat, 9 stycznia 2018 roku


ZARZĄDZENIE WYBORÓW KONSULA SCLAVINII


Szanowni Sclavińczycy!

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 3, w związku z art. 10 ust. 2 pkt 4 Konstytucji Konsulatu Sclavinii zarządzam wybory Konsula Sclavinii. Informuję, że bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim.

Składanie kandydatur odbędzie się w tym temacie. Kandydatury należy składać osobiście, najpóźniej do 11 stycznia 2018 roku, włącznie. Kandydatury zgłoszone po terminie, lub kandydatury osób nie posiadających obywatelstwa, lub osób, które obywatelstwo utracą do czasu końca biegu terminu będą nieważne.

Łącząc wyrazy szacunku,

(-) Roland Heach-Romański,
Prefekt Sclavinii

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 9 Jan 2018, o 22:40
by Viktor
Ja Viktor von Vihren, zgłaszam swoją kandydaturę.

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 9 Jan 2018, o 23:23
by Krzysztof Hans
Także i ja, Krzysztof Hans zgłaszam swoją kandydaturę.

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 10 Jan 2018, o 14:32
by Daniel J. Tauer-Krak
Ja, Hrabia Kruczego Portu, Książę Słowacji Daniel January von Tauer-Krak zgłaszam swoją sympatyczną kandydaturę na urząd Konsula. Z tego com widziałem w rejestrze wnoszę, iż posiadam obywatelstwo Sclavinii.

Re: [WYBORY] Zarządzenie, kandydatury, rejestracja kandydató

Posted: 10 Jan 2018, o 15:02
by OvS
Zgłaszam się.