Page 3 of 3

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 5 Jun 2017, o 18:18
by зхао
Wysoka Rado,

Głosuję za przyjęciem ustawy. Niech nam wiedza lekką będzie.

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 5 Jun 2017, o 18:25
by Tadhg
Głosuje za

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 5 Jun 2017, o 19:04
by Mustafa Owski
Nie wypada inaczej nawet jesli zdania nie mam:

Głosuję ZA.

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 7 Jun 2017, o 11:40
by Hugo
Już głosowanie, więc pewnie "po ptakach", nie mówiąc o tym, że w ogóle się nie powinienem wtrącać tutaj ;)
Ale pomyślałem sobie, że może nie ma sensu:
- ograniczać roli i dać możliwość także dydaktyki - niech o kierunkach bieżącej działalności decyduje organ AS;
- ograniczać działania do popularyzacji nauki w społeczeństwie sclavińskim, w szczególności tak, ale czy tylko?
- używać słowa "multidyscyplinarnych", bo to sugeruje, że "monodyscyplinarnych" badań nie będzie.

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 7 Jun 2017, o 14:34
by зхао
Hugo wrote:Już głosowanie, więc pewnie "po ptakach", nie mówiąc o tym, że w ogóle się nie powinienem wtrącać tutaj ;)
Ale pomyślałem sobie, że może nie ma sensu:
- ograniczać roli i dać możliwość także dydaktyki - niech o kierunkach bieżącej działalności decyduje organ AS;
- ograniczać działania do popularyzacji nauki w społeczeństwie sclavińskim, w szczególności tak, ale czy tylko?
- używać słowa "multidyscyplinarnych", bo to sugeruje, że "monodyscyplinarnych" badań nie będzie.


Wasza Książęca i Królewska Mość,
Wysoka Rado,

Wasza Książęca i Królewska Mość jest zawsze mile widziany w Pałacu Aarona Rozmana i cieszy nas Wasz udział w pracach Rady Konsulatu Sclavinii.

Przejdę do meritum.

Dydaktyka w warunkach mikronacyjnych to odgrzewany, wiecznie gumowy kotlet. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli tworzyć system wykładów i egzaminów, żeby osiągać kolejne stopnie naukowe. Wymaga to zbyt wiele czasu i raczej mija się z wnioskami, do których doszliśmy w trakcie debaty. Rozważam bardziej liberalne podejście, czyli opiniowanie przez Konwent Akademii np. trzech pierwszych prac badawczych, a potem nadanie możliwości samodzielnej pracy naukowej/publikacji. Jeżeli okaże się w przyszłości, że będzie osoba, która będzie chciała się bawić w te wszystkie formalizmy rodem z realnej rzeczywistości, to nie będę miał nic przeciwko. Na ten moment wolę unikać kopiowania obowiązujących realnie schematów. Za całokształt Akademii Sclavińskiej w większej mierze będzie odpowiadał jej statut, który zostanie utworzony później i prawdopodobnie przy pracach nad nim rozwiążemy ten problem.

Co do popularyzacji nauki w społeczeństwie sclavińskim, myślę że należy zacząć od siebie i wyrobić sobie pewną markę i wpierw sprawdzić, czy możemy angażować się bardziej. W każdej chwili będziemy mogli próbować z rozpoczęciem działalności w innych samorządach poprzez np. budowę filii Akademii Sclavińskiej(tak jak zrobił to np. Wielmożny Guedes v-hr de Lima z "Unicorn Media Corporation"). Nie mam wykształcenia prawniczego i w mojej ocenie obecne brzmienie ustawy nie blokuje nam takiej możliwości, lecz mogę się mylić. W razie potrzeby zawsze istnieje możliwość zmiany ustawy. Jeśli nie zrobimy tego teraz, to nic złego się nie stanie.

Odniosę się teraz do pojęcia "nauk multidyscyplinarnych". Moim zdaniem sugestia Waszej Książęcej i Królewskiej Mości ma charakter lingwistyczny/techniczny. Projekt w obecnej formie nie zakazuje raczej tworzenia prac naukowych wyłącznie z jednej dziedziny. Zauważam słuszność tej opinii, ale wedle mojej, nie jest to na tyle duże niedopatrzenie, żeby powtarzać z tego powodu głosowanie, ponieważ w gruncie rzeczy niewiele to zmieni. Jest możliwość, że będziemy jeszcze zmieniać tą ustawę i wtedy będzie można powrócić do tej kwestii.

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 7 Jun 2017, o 15:22
by Hugo
Ależ oczywiście, że nic nie blokuje głosowania. Nie było to w żadnym razie moim zamiarem. To były tylko uwagi, może na przyszłość (?). Ta ustawa jest w dużej mierze symboliczna, w tym sensie, że przecież bez niej też by ta instytucja mogła działać. I taki też wymiar mają moje uwagi - symboliczne :-) Nic nie stoi na przeszkodzie w robieniu przez AS czegokolwiek, jeśli uzasadni to badaniami czy popularyzacją nauki :-)

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 7 Jun 2017, o 15:28
by Roland
W kwestii dydaktyki - jak najbardziej dydaktyka wypełnia cel popularyzacji i w ramach tego celu może być prowadzona.

W kwestii multidyscyplinarności - badania multidyscyplinarne prowadzi Akademia. Naukowcy zatrudnieni w Akademii mogą prowadzić badania monodyscyplinarne, a nawet specjalistyczne. Przepis mówi jedynie o tym, że Akademia prowadzi badania wielodziedzinowe, jednocześnie nie narzucając konkretnych dziedzin.

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 9 Jun 2017, o 22:04
by Roland
Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z upłynięciem terminu głosowania w sprawie, głosowanie zamykam.
 2. OBWIESZCZENIE:

   Przedmiot: Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej

   Uprawnionych do głosowania: 11 osób
   Głosów ważnie oddanych: 5 głosów
   Głosów nieważnych: 0 głosów
   Frekwencja: 45,45%
   Kworum: 4* głosy
   Głosów ZA: 5 głosów
   Głosów PRZECIW: 0 głosów
   Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 głosów

   ______
   * Rada uchwala ustawy i uchwały większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Konsula Sclavinii.
 3. WERDYKT RADY: Rada uchwaliła ustawę w przedmiotowej sprawie.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

(―) Roland Heach-Romański,
Konsul Sclavinii

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Posted: 9 Jun 2017, o 22:16
by Roland
Ustawa została opublikowana w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji. Niniejszym zamykam postępowanie ustawodawcze w sprawie.