Page 2 of 2

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 17 Jun 2017, o 07:43
by Roland
Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z upłynięciem terminu debaty zamykam pierwsze czytanie. Zarządzam głosowanie nad Uchwałą Rady Konsulatu Sclavinii, które potrwa do 20 czerwca 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Uchwała Rady Konsulatu Sclavinii


  My, członkowie Rady Konsulatu w imieniu wszystkich narodów Sclavinii chcąc uczcić przyjaźń baridajsko-sclavińska, wyrażamy uznanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do budowy pomyślności obu mikronacji. Oddajemy też hołd wybitnym postaciom, które w trudnych chwilach zapewniły przetrwanie, wolność i niepodległość narodów. Niech współpraca między Sclavinią i Baridasem rozwija się nadal w ramach wielkiej sarmackiej wspólnoty.
 3. UPRAWNIENI:
  http://sclavinia.sarmacja.org/Odolanis/index.php?page=rejestr&type=obywatele
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

Image
Konsul Sclavinii

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 17 Jun 2017, o 07:44
by Roland
Głosuję ZA.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 17 Jun 2017, o 08:13
by Cudzoziemiec 1
Wstrzymuje się.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 17 Jun 2017, o 09:10
by Tadhg
Głosuje Za

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 17 Jun 2017, o 09:31
by зхао
Wysoka Rado,

Jestem za.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 18 Jun 2017, o 20:38
by Guedes de Lima
Głosuję ZA!

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 19 Jun 2017, o 17:14
by Mustafa Owski
Wstrzymuję się.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 23 Jun 2017, o 18:23
by Roland
Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z upłynięciem terminu głosowania w sprawie, głosowanie zamykam.
 2. OBWIESZCZENIE:

   Przedmiot: Uchwała okolicznościowa

   Uprawnionych do głosowania: 12 osób
   Głosów ważnie oddanych: 6 głosów
   Głosów nieważnych: 0 głosów
   Frekwencja: 50%
   Kworum: 4* głosy
   Głosów ZA: 4 głosy
   Głosów PRZECIW: 0 głosów
   Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 głosy

   ______
   * Rada uchwala ustawy i uchwały większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Konsula Sclavinii.
 3. WERDYKT RADY: Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

(―) Roland Heach-Romański,
Konsul Sclavinii

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 23 Jun 2017, o 18:35
by Roland
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji. Niniejszym zamykam postępowanie ustawodawcze w sprawie.