Page 1 of 2

[D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclavińska)

Posted: 9 Jun 2017, o 17:14
by Guedes de Lima
Wielmożny Konsulu,
Wysoka Rado,


Chciałbym przedłożyć pod dyskusję projekt uchwały okolicznościowej w sprawie uczczenia przyjaźni baridajsko-sclavińskiej. Proszę o uwagi i sugestie. Pięknym zwieńczeniem uchwały, byłoby uchwalenie dnia przyjaźni. Tutaj jednak liczę na wasze opinie:


Uchwała Rady Konsulatu Sclavinii


My, członkowie Rady Konsulatu w imieniu wszystkich narodów Sclavinii chcąc uczcić przyjaźń baridajsko-sclavińska, wyrażamy uznanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do budowy pomyślności obu mikronacji. Oddajemy też hołd wybitnym postaciom, które w trudnych chwilach zapewniły przetrwanie, wolność i niepodległość narodów. Niech współpraca między Sclavinią i Baridasem rozwija się nadal w ramach wielkiej sarmackiej wspólnoty.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 9 Jun 2017, o 20:21
by зхао
Wysoka Rado,

Myślę, że zamiast samej uchwały lepiej będzie przygotować projekt o ustanowieniu Dnia Przyjaźni Sclavińsko-Baridajskiej. Powyższą treść można zawrzeć w preambule.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 9 Jun 2017, o 21:58
by Roland
ZARZĄDZENIE


Na podstawie art. 6 ust. 6 Konstytucji Konsulatu Sclavinii zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do 16 czerwca 2017 roku włącznie.

POUCZENIE


Pierwsze czytanie projektu obejmuje: przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem członkom Rady przez projektodawcę, debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek do projektu.

Konsul Sclavinii może skrócić lub przedłużyć pierwsze czytanie projektu na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 10 Jun 2017, o 15:31
by Cudzoziemiec 1
Wysoka Rado,

jedno pytanie — czemu ma taka uchwała służyć?

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 10 Jun 2017, o 15:38
by Tadhg
Herr von Thorn.

Czemu? Ponieważ Baridas to wielki przyjaciel Sclavinii. Mój Ojciec (którego pan nie nawidzi) reaktywuje Listosłanie co jeszcze bardziej pokazuje jak wielkim przyjacielem dla Naród Sclavinii jest Baridas.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 10 Jun 2017, o 15:41
by Cudzoziemiec 1
Arin wrote:Herr von Thorn.

Czemu? Ponieważ Baridas to wielki przyjaciel Sclavinii. Mój Ojciec (którego pan nie nawidzi) reaktywuje Listosłanie co jeszcze bardziej pokazuje jak wielkim przyjacielem dla Naród Sclavinii jest Baridas.

Proszę nie opowiadać bzdur. Nie nienawidzę pańskiego ojca. Pomylił Pan kierunki. To on napisał wiele złego pod moim adresem, za co zresztą został skazany, a nie ja pod jego. Proszę sobie w TK sprawdzić.

Czy reaktywacja inicjatywy, którą póki co jedynie podtrzymuje pański ojciec, to słuszny powód wydawania tak daleko idących uchwał? Nam znacznie bliżej do Starosarmacji niż do Baridasu. Zresztą funkcjonując w jednym kraju nie mają większego uzasadnienia takie deklaracje.

Czy województwo lubelskie wydaje uchwałę, że wielbi zachodniopomorskie?

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 10 Jun 2017, o 19:22
by Guedes de Lima
Prześwietny Hrabio von Thorn,

Uchwała jest zwieńczeniem bliski relacji, które łączą obie mikronacje. Popieram, by uchwałę rozbudować o ustanowienie Dnia Przyjaźni Baridajsko-Sclavińskiej. Proponuję 10 czerwca. Czemu nie?

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 10 Jun 2017, o 19:31
by зхао
Wysoka Rado,
Wielmożny Przedmówco,

Nie widzę przeszkód jeżeli chodzi o ustanowienie Dniem Przyjaźni Baridajsko-Sclavińskiej 10 czerwca. Warto jednak zapytać naszych przyjaciół o zdanie na ten temat.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 11 Jun 2017, o 13:01
by Guedes de Lima
Wysoka Rado,

Wnioskuję zatem o umożliwienie zabrania głosu reprezentantom Królestwa Baridas. W końcu działamy tutaj dla dobra wspólnej sprawy.

Re: [D] Uchwała okolicznościowa (przyjaźń baridajsko-sclaviń

Posted: 11 Jun 2017, o 16:36
by Laurẽt
Wysoka Rado,
Szanowni i Zacni Sclavińczycy,

Jako Baridajczyk, a także Marszałek Baridasu popieram tą szlachetną inicjatywę by ustanowić Dzień Przyjaźni Baridajsko-Sclavińskiej i obchodzić go 10 czerwca. Mam nadzieję, że najwyższe władze królewskie i Baridajczycy poprą ten pomysł.

Z poważaniem

(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Marszałek Baridasu