Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Forum rules
Image
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A
User avatar
Niegosław___Sarewicz
Posts: 177
Joined: 18 Jun 2017, o 11:48

Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Niegosław___Sarewicz »

Image

Wasza Konsularna Mość,
Wysoka Rado,


Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

Ja, Salvadore van der Saar, dumny obywatel sclaviński, członek Rady Konsulatu, przy ulicy Nieznanego Secesjonisty 1 w Pałacu Trybunalskim im. Poszukiwaczy Eldorado zamieszkały, na chwałę naszego kraju wspaniałego mam zaszczyt zaprezentować przygotowany przeze mnie oraz projektodawców inszych w mojej osobie niniejszy projekt ustawy.

Oburzeniem napawa mnie fakt, iż obowiązująca w naszym wspaniałym kraju ustawa o obywatelstwie sclavińskim dopuszcza egzystencyę obywateli inszych niż sclavińskich jeno w Konsulacie. Jeszcze większe jest to oburzenie, gdy są to obywatele właśnie kraju Królestwem Baridasu się mieniącego, który to otwarcie łamie prawa zagwarantowane przez Konstytucyę Księstwa Sarmacji jej obywatelom. Tegoż kraju nie można określić inaczej niż jako posiadający ustrój totalitarny. Faszystowska zaraza z Baridasu płynąca zdołała się już na Narodów Wielu nieszczęście przedostać do kraju naszego. Nie możem dopuścić, ażeby na stałe miejsce swe w kraju naszym znalazła, powiększając się oprócz tego jeszcze bardziej. Z tego powodu apeluje jam do przedstawicieli Narodów Wszech Sclavinię zamieszkujących o poparcie projektu mego.


Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Art. 1.
W ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017 z dnia 23 marca 2017 r. o obywatelstwie sclavińskim wprowadza się następujące zmiany:
  1. Artykuł 3, ustęp 1 ustawy otrzymuje brzmienie: "Nadać obywatelstwo można każdemu obywatelowi sarmackiemu, który w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji zamieszkuje na terytorium Konsulatu Sclavinii."
  2. Artykuł 3, ustęp 4, punkt 3 ustawy otrzymuje brzmienie: "oświadczenie o zamieszkiwaniu w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii"
  3. Artykuł 5, ustęp 1, punkt 1 ustawy otrzymuje brzmienie: "obywatel sclaviński zaprzestanie zamieszkiwać w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii"

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
/—/ dr net. Niegosław ob. Sarewicz
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Roland »

ZARZĄDZENIE


Na podstawie art. 6 ust. 6 Konstytucji Konsulatu Sclavinii zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do 9 sierpnia 2017 roku włącznie.

POUCZENIE


Pierwsze czytanie projektu obejmuje: przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem członkom Rady przez projektodawcę, debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek do projektu.

Konsul Sclavinii może skrócić lub przedłużyć pierwsze czytanie projektu na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Roland »

Ubolewam niezwykle, że tego typu projekt wpłynął do Rady Konsulatu Sclavinii. Na szczeblu ogólnopaństwowym relacje z Królestwem Baridasu nigdy nie były tak dobre jak obecnie. Podwójne obywatelstwo jest regulowane tak u nas jak i w Baridasie. Co więcej obecnie bodaj jedna z obywatelek sclavińskich jest też obywatelką baridajską i obywatelstwo w Konsulacie posiada w oparciu o w/w przepisy.

Rekomenduję Rajcom odrzucenie tego projektu w całości.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Niegosław___Sarewicz
Posts: 177
Joined: 18 Jun 2017, o 11:48

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Niegosław___Sarewicz »

Wysoka Rado,

Wypowiedź Jego Konsularnej Mości niewiele ma wspólnego z meritum sprawy. Odniesienia się do przedstawionego przeze mnie uzasadnienia projektu egzystencya w najmniejszym wymiarze nawet nie zachodziła, jednakowoż jam w ślady Czcigodnego Konsula szedł nie będzie i wypowie się nie na temat poboczny, niczym Konsul, lecz do meritum sprawy od razu przejdzie.

Jak napisał jam w uzasadnieniu, Baridasu z pewnością uznać za kraj totalitarnym nie będący nie można. Tamtejsi watażkowie bezczelnie łamią konstytucyjne prawa Księstwa Sarmacji. Artykuł 40, ustęp 1, punkty 1 i 3, ustęp 2, punkt 3 sarmackiej Konstytucyi to niektóre jeno z praw przez baridajskie władze łamanych. Czy właśnie takowych sojuszników mieć chcemy i z nimi obywatelami się dzielić? Czy rzeczywiście takoż mało potencjalnych sprzymierzeńców mamy, iż aż z krajami totalitarnymi sprzymierzać się musimy?

Rozumiem, iż niektórzy totalitaryzmu w Baridasie panującego nie dostrzegają. Jednakowoż nie jedyny powód to, ażeby uniemożliwić osobom w Sclavinii nie zamieszkałym obywatelstwa sclavińskiego zdobycia. Powszechnie wiadomym jest, iż nikt dwom panom służyć nie może. Podwójnych obywatelstw bycie w posiadaniu prowadzi do tego jeno, iż taki osobnik na siłę w obu samorządach aktywnym być się stara, aż w sumie ni w jednym ni w drugim aktywnym nie jest i w efekcie z tego jedno wielkie NIC wychodzi. Czy zależy zatem nam na obywatelach, których to rola do w spisach wszelakich figurowania się ogranicza, czy też chcemy, ażeby sclavińscy obywatele rzeczywiście w Sclavinii się angażowali?

Rekomenduje jam zatem Rajcom Czcigodnym poparcie projektu mego.
/—/ dr net. Niegosław ob. Sarewicz
User avatar
OvS
Posts: 1033
Joined: 7 Dec 2015, o 21:05
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by OvS »

W trakcie mojej, prawie już dwuletniej obecności w Sclavinii widziałem (ha, i przykładałem do nich rękę) tysiące nowych konstytucji, jak i setki wariantów przepisów o obywatelstwie, do którego dostęp cyklicznie się rozszerza, albo ogranicza do tró Sclavińczyków.

I co z tego?

Przepraszam za sformułowanie, ale powiem to, bo najlepiej oddaje sens takich zmian: gówno.

Szczerze mówiąc, jest mi całkowicie obojętne, czy ta poprawka przejdzie, czy też nie, bo do końca wakacji ktoś wpadnie na pomysł, by ją odkręcić. Dlatego też wstrzymam się. Ale jednoczesnej będę patrzył, jak dużo ludzi zagłosuje za kilka dni i/lub weźmie udział w debacie. Choć dziwnie to brzmi, próba zmiany ustawy o obywatelstwie pokaże nam, jak to jest z tymi obywatelami, których już mamy i czy jest sens zmiany ustawy.
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Tadhg »

Przepraszam rade że dodam tu swój mało warty( a tutaj nic) głos

Baridas nie jest totalitarny. Jeżeli pan tak uważa, do TK won proszę. Urodziłem się w Sclavinii, a byłem (co śmieszne) Imigrantem zarobkowym w Baridasie. I na pewno nie jest on Totalitarny. To samo co Stosunki Eldoratu i Almery, one są wspaniałe. Więc nie chcę, by największy wróg Teutonii miał z wami Kosy, Kozy muszą gdzieś Emigrować :P
Image
User avatar
Michał
Posts: 2173
Joined: 31 Mar 2014, o 19:56

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Michał »

Tknięty potrzebą tak nagłą niczym niespodziewany głos Pantokratora z przestworzy, musiałem przyjść tu aby zachęcić Wiernego Obywatela Tymoteusza von Hohenzollerna do dalszej aktywności. Oto jakość, której potrzebuje Księstwo Sarmacji. Nie zastanawiałeś się nad zgłoszeniem swojej kandydatury do Trybunału Koronnego?
/—/ Michał Pséftis, daw. Bryennios.
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Tadhg »

A jak, kiedy jestem po wyroku dopiero dwa miechy? :P
Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowny Panie Konsulu,
Wysoka Rado,

nie jestem fanem grzebania w przepisach, dla samego faktu w nich grzebania. Uważam również, że wprowadzanie sztucznych barier w sarmackim społeczeństwie, a takimi barierami są obostrzone i rezerwowane dla wybranych obywatelstwa samorządowe, nie jest najszczęśliwszym pomysłem na budowę silnego społeczeństwa. Bariery rodzą kolejne bariery, także w świadomości. Nie ma to nic wspólnego ze wzbogacaniem narracji.

Gdybym jednak miał grzebać... poszedłbym w inną stronę. Utrąciłbym w ogóle status "obywatela Sclavinii" i skoro tak wiele się mówi, że Sclavinia i Sarmacją są ze sobą po wsze czasy powiązane i nierozerwalne, to po prostu przyjął, iż każdy posiadający obywatelstwo sarmackie i wolę działania na rzecz Sclavinii ma w Sclavinii te prawa, które dziś daje fakt obywatelstwa. Dlaczego mamy się ograniczać?

Jeśli jednak idziemy tropem, że jednak nie zmieniamy, bo zmiany dla zmian są bez sensu, to po prostu sugeruję zostawić jak jest. Nie twórzmy barier.

Oddam głos przeciw tej zmianie.
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Roland »

Sclavinia ma za sobą radosny okres otwartości na "każdego" obywatela sarmackiego. Jeśli mnie pamięć nie myli jedynym warunkiem by posiadać pełnię praw publicznych w Sclavinii było posiadanie gruntu w SEGu. Jak się skończyło - wszyscy wiemy.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
Locked

Return to “Archiwum”