Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Forum rules
Image
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Yennefer »

Pragnę z całego serca, jako obywatelka Sclavinii i Baridasu złożyć wniosek formalny o odrzucenie projektu w całości. Nie mąćmy nazbyt w prawie.

(-)Yennefer von Witcher
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Guedes de Lima »

Choć symbolicznie, bo obecnie nie jestem aktywny: nie poparłbym tego projektu.
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Roland »

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z upłynięciem czasu przeznaczonego na debatę, zamykam pierwsze czytanie. Zarządzam głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim, które potrwa do 13 sierpnia 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Pragnę z całego serca, jako obywatelka Sclavinii i Baridasu złożyć wniosek formalny o odrzucenie projektu w całości. Nie mąćmy nazbyt w prawie.
 3. UPRAWNIENI:
  http://sclavinia.sarmacja.org/Odolanis/index.php?page=rejestr&type=obywatele
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

Image
Konsul Sclavinii
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Roland »

Głosuję ZA.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Yennefer »

Głosuję ZA
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Cudzoziemiec 1 »

Przeciw
User avatar
Niegosław___Sarewicz
Posts: 177
Joined: 18 Jun 2017, o 11:48

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Niegosław___Sarewicz »

Wysoka Rado,

Głosuję PRZECIW.
/—/ dr net. Niegosław ob. Sarewicz
User avatar
OvS
Posts: 1033
Joined: 7 Dec 2015, o 21:05
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by OvS »

Wstrzymuję się.
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Roland »

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z upłynięciem terminu głosowania w sprawie, głosowanie zamykam.
 2. OBWIESZCZENIE:

   Przedmiot: Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości

   Uprawnionych do głosowania: 11 osób
   Głosów ważnie oddanych: 5 głosów
   Głosów nieważnych: 0 głosów
   Frekwencja: 45,45%
   Kworum: 4* głosy
   Głosów ZA: 2 głosów
   Głosów PRZECIW: 2 głosów
   Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 głosów

   ______
   * Rada uchwala ustawy i uchwały większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Konsula Sclavinii.
 3. WERDYKT RADY: Rada odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

(―) Roland Heach-Romański,
Konsul Sclavinii
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Post by Roland »

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z odrzuceniem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości przechodzimy do głosowania nad całym prjektem. Zarządzam głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim, które potrwa do 17 sierpnia 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

  Art. 1.
  W ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017 z dnia 23 marca 2017 r. o obywatelstwie sclavińskim wprowadza się następujące zmiany:
  1. Artykuł 3, ustęp 1 ustawy otrzymuje brzmienie: "Nadać obywatelstwo można każdemu obywatelowi sarmackiemu, który w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji zamieszkuje na terytorium Konsulatu Sclavinii."
  2. Artykuł 3, ustęp 4, punkt 3 ustawy otrzymuje brzmienie: "oświadczenie o zamieszkiwaniu w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii"
  3. Artykuł 5, ustęp 1, punkt 1 ustawy otrzymuje brzmienie: "obywatel sclaviński zaprzestanie zamieszkiwać w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii"

  Art. 2.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 3. UPRAWNIENI:
  http://sclavinia.sarmacja.org/Odolanis/index.php?page=rejestr&type=obywatele
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

Image
Konsul Sclavinii
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
Locked

Return to “Archiwum”