Page 3 of 3

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Posted: 14 Aug 2017, o 07:34
by Roland
Głosuję PRZECIW.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Posted: 14 Aug 2017, o 07:35
by Yennefer
Oddaję głos przeciw.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Posted: 14 Aug 2017, o 07:54
by Cudzoziemiec 1
Również jestem przeciw.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Posted: 14 Aug 2017, o 08:47
by OvS
Wstrzymuję się.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Posted: 14 Aug 2017, o 12:39
by Niegosław___Sarewicz
Wysoka Rado,

Głosuję ZA przyjęciem ustawy.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Posted: 15 Aug 2017, o 11:57
by Mustafa Owski
Głosuję Przeciw.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim

Posted: 19 Aug 2017, o 22:13
by Yennefer
Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z upłynięciem terminu głosowania w sprawie, głosowanie zamykam.
 2. OBWIESZCZENIE:

   Przedmiot: Głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim.
   Uprawnionych do głosowania: 11 osób
   Głosów ważnie oddanych: 6 głosów
   Głosów nieważnych: 0 głosów
   Frekwencja: 54,54%
   Kworum: 4* głosy
   Głosów ZA: 1 głos
   Głosów PRZECIW: 4 głosy
   Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 głosów

   ______
   * Rada uchwala ustawy i uchwały większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Konsula Sclavinii.
 3. WERDYKT RADY: Rada odrzuciła projekt ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie sclavińskim.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

(―)Yennefer von Witcher,
Konsul Sclavinii