Page 2 of 2

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 14 Aug 2017, o 12:29
by Yennefer
(-)Yennefer von Witcher

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 15 Aug 2017, o 07:34
by Roland
Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: Na wniosek ustawowej liczby Rajców skracam pierwsze czytanie projektu. Zarządzam głosowanie nad Ustawą o zmianie ustawy o Kolegium Nauk Przyrodniczych, które potrwa do 18 sierpnia 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Art. 1.
  W Ustawie o Kolegium Nauk Przyrodniczych z dnia 30 lipca 2016 roku wprowadza się zmianę, która polega na tym, że w art. 4 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu "Wobec Akademików nie stosuje się obowiązku posiadania obywatelstwa sclavińskiego."

  Art. 2.
  Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 3. UPRAWNIENI:
  http://sclavinia.sarmacja.org/Odolanis/index.php?page=rejestr&type=obywatele
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

Image
Konsul Sclavinii

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 15 Aug 2017, o 07:34
by Roland
Głosuję ZA.

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 15 Aug 2017, o 08:03
by Cudzoziemiec 1
Również ZA

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 15 Aug 2017, o 08:06
by OvS
Wstrzymuję się.

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 15 Aug 2017, o 11:27
by Guedes de Lima
Głosuję ZA.

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 15 Aug 2017, o 11:43
by Niegosław___Sarewicz
Oddaję głos ZA.

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 15 Aug 2017, o 11:52
by Mustafa Owski
Głosuję ZA.

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Posted: 20 Aug 2017, o 12:50
by Yennefer
Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z upłynięciem terminu głosowania w sprawie, głosowanie zamykam.
 2. OBWIESZCZENIE:

   Przedmiot: Głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o KNP.
   Uprawnionych do głosowania: 11 osób
   Głosów ważnie oddanych: 6 głosów
   Głosów nieważnych: 0 głosów
   Frekwencja: 54,54%
   Kworum: 4* głosy
   Głosów ZA: 5 głos
   Głosów PRZECIW: 0 głosy
   Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 głosów

   ______
   * Rada uchwala ustawy i uchwały większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Konsula Sclavinii.
 3. WERDYKT RADY: Rada przyjęła projekt nowelizacji ustawy o KNP.

Stosowny akt prawny został już opublikowany.

OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

(―)Yennefer von Witcher,
Konsul Sclavinii