Referendum konstytucyjne

Miejsce obrad Rady
Forum rules
Image

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A
User avatar
Ramael
Posts: 162
Joined: 11 Jun 2019, o 20:10

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Ramael »

Szanowna Rado,

Głosuję ZA.
...
Image
...
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Führanka »

Szanowna Rado,

Oddano 5 głosów ZA
Oddano 1 głos PRZECIW
1 osoba WSTRZYMAŁA SIĘ

Łącznie oddano 7 głosów. Ogłaszam, że Konstytucja Republiki Baridas została przyjęta przez Radę. Ustawa zasadnicza zostanie przekazana do podpisania przez Panią Prezydentkę.
Image
Locked

Return to “Sala plenarna”