Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych

Miejsce obrad Rady
Forum rules
Image

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A
Post Reply
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych

Post by Führanka »

Szanowna Rado,

Zarządzam głosowanie nad przyjęciem uchwały o symbolach narodowych Republiki Baridas. Głosowanie potrwa do piątku do godziny 15.00.

Osoby uprawnione do głosowania: @AFvTD @MaHi @JulianF @Ramael @Ola @AdekJozef @defloriusz @Jul @piotr3lukasz @Vann
Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych Republiki Baridas

Artykuł I – Symbole
1. Symbolami narodowymi Republiki Baridas są: Herb, Dewiza, Flaga, Hymn oraz niebiesko-białe barwy.
2. Symbole narodowe podlegają szczególnej ochronie.
3. Używanie i umieszczanie symboli narodowych musi odbywać się w sposób staranny i godny.
Artykuł II – Barwy narodowe
1. Barwami narodowymi są niebieski i biały.
2. Kolorem niebieskim w rozumieniu uchwały jest kolor określony w standardzie:
a. RGB: 0, 46, 102
b. HTML: 002e66
3. Kolorem białym w rozumieniu uchwały jest kolor określony w standardzie:
a. RGB: 246, 245, 244.
b. HTML: f6f5f4.
Artykuł III – Herb
1. Herbem Republiki Baridasu jest „w polu niebieskim orzeł biały”.
2. Herb posiada dwa warianty: Herb wielki (z trzymaczami) oraz Herb mały (bez trzymaczy).
3. Wzór herbu Republiki Baridas i jego wariantów określa załącznik nr 1.
Artykuł IV – Dewiza
1. Dewizą Republiki Baridas jest „Baridas sáno altá”, co znaczy „Baridas ponad wszystko”.
Artykuł V – Flaga
1. Flaga narodowa Republiki Baridas składa prostokątnego niebieskiego płatu tkaniny o stosunku szerokości do długości 15:9 oraz umieszczonym pośrodku białym pasem z pięcioma, przechylonymi w prawą stronę, niebieskimi gwiazdami.
2. Wzór flagi przedstawiony jest w załączniku nr 2.
Artykuł VI – Hymn
1. Melodią Hymnu jest „Sons and Daughters of Saint Lucia”.
2. Melodię Hymnu zawiera załącznik nr 3.
Artykuł VII – Święta narodowe
1. Świętami narodowymi Republiki Baridasu są:
a. 25 czerwca – rocznica powstania Republiki Baridasu
b. 20 września – dzień języka baridajskiego
c. 9 listopada – rocznica unii z Księstwem Sarmacji
Artykuł VIII – Przepisy końcowe
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania
Załącznik nr 1
Image
Image
Załącznik nr 2
Image
Załącznik nr 3
Image
User avatar
AFvTD
Posts: 2635
Joined: 28 Jan 2017, o 18:37
Gadu-Gadu: 0

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych

Post by AFvTD »

Wstrzymuję się.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
User avatar
Jul
Posts: 593
Joined: 2 Jun 2014, o 22:39

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych

Post by Jul »

oddaję głos: za
Juliette Alatriste
User avatar
OlaChojnacka
Posts: 375
Joined: 2 Jul 2009, o 04:12
Location: Republika Baridas

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych

Post by OlaChojnacka »

jestem Za
(-) mgr Ola Kaarina Isadora Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka-Alatristé
Prezydentka Republiki Baridas, Ministra Finansów i Gospodarki w rządzie Prokrustesa, Herold Wielki na dworze Andrzeja Fryderyka.
Kwestorka w Baridasie, Baronessa w Sarmacji
User avatar
Ramael
Posts: 162
Joined: 11 Jun 2019, o 20:10

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych

Post by Ramael »

Głosuję ZA.
...
Image
...
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych

Post by Führanka »

Szanowna Rado,

oddaję głos ZA.
Image
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych

Post by Führanka »

Szanowna Rado,

Oddano 4 głosów ZA
1 osoba WSTRZYMAŁA SIĘ

Łącznie oddano 5 głosów. Uchwała została przyjęta przez Radę, zostanie przekazana do podpisania przez Panią Prezydent.
Image
Post Reply

Return to “Sala plenarna”