Informacja o projektach ustaw (głosy, nauka)

Locked
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Informacja o projektach ustaw (głosy, nauka)

Post by anglov »

Wielce Czcigodni Radcy,

uprzejmie informuję o wpłynięciu na Salę Obrad dwóch projektów ustaw:
Ustawa o wyzwoleniu tytulatury naukowej
Ustawa ta wprowadza następujące zmiany (wymienione przez projektodawcę)
Możliwość dodania do systemu tytułów naukowych innych niż magister net., doktor net. oraz profesor net. . O ile dobrze mi wiadomo, obecnie jest to lista rozwijana, z której JKM wybiera tytuł. Dlatego też wydaje mi się najlepszą opcją zamiana na pole tekstowe, w które JKM – jako osoba nadająca tytuł naukowy wpisuje dany tytuł.


Ustawa o ważeniu głosów
Ustawa ta wprowadza następujące zmiany (wymienione przez projektodawcę)

  • Program obliczający siłę głosu każdego obywatela i tworzący listę obywateli z przysługującą im siłą głosu. - Program oblicza całkowitą siłę głosu każdego obywatela i wypisuje listę obywateli razem z przysługującą im siłą głosu na podstawie poniższych skryptów:


    • Skrypt sprawdzający ile wsi lennych otrzymał dany obywatel w czasie 12 miesięcy od zarządzenia wyborów i nadający odpowiednią siłę bazową głosu (art 1. projektu) - skrypt sprawdza ile wsi lennych otrzymał dany obywatel w czasie ostatnich 12 miesięcy i na podstawie nadań przyznaje głos o sile 3, 4, 5 lub 6.

    • Skrypt sprawdzający, czy dany obywatel w dniu zarządzenia wyborów posiadał status dobrego obywatela (art 2. projektu) - skrypt sprawdza, czy obywatel posiadał w dniu zarządzenia wyborów status dobrego obywatela i dodaje do siły głosu dodatkowy punkt siły głosy. W przypadku niespełnienia warunku siła głosu pozostaje bez zmian.

    • Skrypt sprawdzający, czy dany obywatel w dniu zarządzenia wyborów zdobył conajmniej 5 punktów aktywności systemowej (art 3. projektu) - skrypt sprawdza ile punktów aktywności zdobył dany obywatel w dniu zarządzenia wyborów. Jeżeli liczba ta jest większa niż 5, przyznaje dodatkowy punkt siły głosu, w przypadku niespełnienia warunku, siła głosu pozostaje bez zmian


Domyślam się, że to skrypty, które niegdyś już istniały w systemie Księstwa.

Zapraszam do wyrażenia opinii w przeciągu ustawowych 7 dni od niniejszego zawiadomienia.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Informacja o projektach ustaw (głosy, nauka)

Post by piwniczak »

WKM Marszałku,

w kwestii projektu ustawy o wyzwoleniu tytulatury naukowej, nie mogę się zgodzić z posłem-wnioskodawcą, że takie rozwiązanie byłoby najlepsze. Nie mogę nawet powiedzieć, by takie rozwiązanie było chociażby dobre. Pole tekstowe na tytuł gwarantuje nam elastyczność tytułów, to prawda. Jednakże eliminuje jednocześnie wszelkie zalety, które daje nam rozwiązanie obecne, gdzie w relacji jeden do wielu mamy powiązane ze sobą tytuły naukowe i Sarmatów, którzy te tytuły posiadają. Jakie zalety, mógłby zapytać szlachetny poseł-wnioskodawca, ano takie zalety, że wszyscy noszący ten sam tytuł mają ten sam tytuł (nie ma "prof. net.", "prof net", "Prof. net" itp. wariacji). Nie ma mowy o błędach w kropkach, spacjach i innych ozdobnikach, bo ten umieszczony jest w osobnej tabelce i powiązanie jest tylko po jego ID. W ten sposób można też dodać bardzo prosto nowy tytuł. Obecnie nie ma do tego panelu w IPN(mam nadzieję, że nie będzie to potrzebne i raz w tygodniu nie pojawi się kolejny śmieszny tytuł, który narazi całej naukowej śmietanki na dewaluację). Obecne rozwiązanie pozwala również na proste grupowanie, sortowanie, porządkowanie osób z tytułami podług dowolnych kryteriów i relatywnie optymalnymi zapytaniami. Pole tekstowe takiej możliwości nie daje.

Zatem jeśli wprowadzone ma być pole tekstowe, to Naczelna Izba Architektury zmuszona jest wydać opinię negatywną co do takiego rozwiązania.

Jeśli zaś chodzi o samą możliwość wprowadzania nowych tytułów, to nie wymaga ona zmian w systemach Księstwa (o ile nie jest potrzebny panel IPN i można te tytuły raz na ruski rok dodać z palca do bazy, bo nakłady na wykonanie panelu >> wklepanie czegoś na wniosek raz na pół roku).


W drugiej zaś sprawie tj. projektu ustawy o ważeniu głosów — tak, rozwiązanie dot. pierwszego punktu już istnieje, więc wymagałoby de facto przywrócenia i dostosowania progów (w kwestii liczenia siły głosów, bo rozwiązania "logowania" kolejnych nadań ciągle funkcjonuje).

Punkt drugi wymaga wdrożenia. To jest jeden if od aktywności, ale mimo wszystko.

Punkt trzeci nosi znamiona problematyczności, bo będzie wymagać przeliczenia aktywności z danego dnia dla 70+ osób w chwili zarządzania wyborów, jest jednak wykonalny, mamy funkcję, która może być łatwo do tego użyta. Pomijam wątpliwości, które mam jako obywatel.

Zakreślam więc termin realizacji ww. ustawy na 2 tygodnie od przekazania podpisanej ustawy do wykonania.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
Locked

Return to “Referat ds. Obsługi Organów Państwowych”