Przybycie Sergieja von Sternberga

miejsce właściwe dla spraw związanych z osobą Arcyksięcia Teutończyków Wojciecha Hergemona
Locked
User avatar
SvS
Posts: 75
Joined: 6 Jan 2019, o 20:17

Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by SvS »

Wasza Ekscelencjo,
Stawiam się w tych jakże okazałych włościach, aby dowiedzieć się co będzie ode mnie wymagane na egzamin dotyczący j.teutońskiego. Proszę wybaczyć me tak późne przybycie... Niestety pociągi o tej porze roku są bardzo opóźnione.
Sergiej von Sternberg
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by kaxiu »

Cieszę się, że Pan dotarł, zwłaszcza, że świeże górskie powietrze, ostra zima i odcięcie od cywilizacji sprzyja czytelnictwu. Służba odda do Pana dyspozycji odpowiednią komnatę.

Jeśli chodzi o przedmiot. Niewątpliwie ma Pan świadomość tego, że Literatura Teutońska jest de facto najważniejszym przedmiotem w programie nauczania, niezbędnym do wykonywania zawodu w przyszłości.

Inni prowadzący będą to zapewne negować, ale prawda sama się broni i zwycięża.

Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądać ten przedmiot i jego zaliczenie w pewnym stopniu zależy to od Pana.

Możemy ograniczyć się do listy lektur, nudnego wykładu i testu zaliczeniowego, przy czym zaznaczam, że uważam takie rozwiązanie za wysoce prymitywne i ujmujące literaturze jako takiej.

Możemy także zamienić nasz przedmiot w swego rodzaju konwersatorium i dyskusję o literaturze teutońskiej - zarówno jako takiej, jak i o konkretnych pozycjach. Dyskusja taka może być dla mnie podstawą wystawienia oceny, a też jawi się jako bardziej sensowna.

Ostatnia możliwość, wartościowana przeze mnie na równi z dyskusją, to ograniczenie rzeczonej dyskusji, a w zamian stworzenie pracy zaliczeniowej, obejmującej jakieś dostrzeżone przez Pana zjawisko w teutońskiej literaturze (o co na przestrzeni kilkunastu lat nie trudno).

Wybór należy do Pana.

Natomiast sygnalizując już niejako treść przedmiotu, proponuję umowny (w dodatku mojego autorstwa) podział okresów jakie widoczne są w naszej literaturze:

1. Czasy Cesarstwa
2. Czasy Marchii przed Teutońskim Majem
3. Czasy Marchi i Nowej Teutonii
4. Czasy początku Królestwa
5. Czasy rozkwitu kultury ciprofloksjańskiej
6. Czasy najnowsze

Podział jest oczywiście intuicyjny i nacechowany moimi osobistymi przeżyciami, niemniej uważam go za sensowny.

Cokolwiek z każdego okresu wypadałoby znać - niemniej jeśli doceni Pan wagę tego przedmiotu oraz przyjemność lektury - każdy okres będzie dla Pana skarbnicą różnorodnych utworów.

Proszę zatem o informację, jakie są Pana oczekiwania co do przebiegu przedmiotu - oczywiście w zakreślonych wyżej ramach.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
SvS
Posts: 75
Joined: 6 Jan 2019, o 20:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by SvS »

Najbardziej przekonała mnie opcja prowadzenia dyskusji. Uważam, że może to być "żywy" sposób zaliczania zamiast typowych kartek poplamionych tuszem.

Mam tylko pytanie dotyczące przebiegu tej dyskusji, a mianowicie będziemy omawiać epokę po epoce, czy od razu wszystkie epoki?
Sergiej von Sternberg
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by kaxiu »

SvS wrote:Mam tylko pytanie dotyczące przebiegu tej dyskusji, a mianowicie będziemy omawiać epokę po epoce, czy od razu wszystkie epoki?

Bardziej przystępne wydaje się epoka po epoce (czy też dzieło po dziele) - ale pozostawiam to do Pańskiego uznania ;).
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
SvS
Posts: 75
Joined: 6 Jan 2019, o 20:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by SvS »

Epoka po epoce to bardzo dobry pomysł na dyskusję, ponieważ mógłbym wyrazić zdanie na jej temat i dostać odpowiedź od specjalisty w tej dziedzinie. To mogłoby mi w przyszłości pomóc w napisaniu wierszy w j.teutońskim. :)
Sergiej von Sternberg
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by kaxiu »

Cieszy mnie Pański wybór.

Wykład z literatury ma charakter otwarty, więc w dyskusji oczywiście może uczestniczyć każdy.

Myślę, że zaczniemy zbiorczo od czasów Cesarstwa oraz Marchii Teutońskiej (lecz do Teutońskiego Maja). Dlaczego zbiorczo? Przyczyna jest prozaiczna - w tamtych czasach nie poświęcano tyle uwagi archiwizacji. Jeśli chodzi o czasy Cesasrtwa - nie zdziwi mnie, jeżeli niczego Pan ostatecznie nie znajdzie, choć warto szukać. Co do poszukiwań, oprócz archiwów na stronie głównej Sarmacji istnieją 4 sensowne biblioteki, w których teutońską literaturę można znaleźć:
1) Teutoński Instytut Historii,
2) Książnica Awiańska,
3) Kumak Kultury,
4) Galeria von Thorn.

Również czasy Marchii sprzed Teutońskiego Maja są w niewielkim stopniu zachowanie, ale pewne pozycji zostały zachowane (lub wręcz odratowane). Z perspektywy czasu widać z jakim barbarzyństwem podchodziliśmy wtedy do naszej kultury, porzucając ją bezpowrotnie na pastwę czasu - ale niestety nic na to nie poradzimy.

Warto także wspomnieć o początkach prasy w Marchii Teutońskiej. Oprócz oficjalnej agencji na stronie głównej Teutonii pojawiły się Wieści Teutońskie, z którymi wiąże się osoba legendarnego redaktora Adriana Gaja (niestety w Sarmacji wyjechał lata temu). Wieści początkowo zgodne były z linią mainstreamu politycznego Teutonii, jednakże z czasem stały się bardziej pro-sarmackie (tak to w każdym razie odbierano). Sytuacja ta zaowocowała powstaniem Gazety Teutońskiej, istniejącej do dzisiaj. Przez jakiś czas istniał wtedy interesujący dualizm w teutońskiej prasie, a artykuły w obu gazetach trzymały raczej wysoki poziom. Wieści Teutońskie przepadły chyba bezpowrotnie, wybrane artykuły z Gazety Teutońskiej zostały natomiast przedrukowane w archiwach obecnej instytucji. Możliwe, że gdzieś na teutońskim serwerze są oryginalne bazy Gazety Teutońskiej. Wyjaśniam to celem dostarczenia choć marnej substytucji zaginionych numerów.

Przetrwała natomiast niewielka ilość utworów z okresu wczesnej Marchii Teutońskiej. Warto wskazać na Historię Marchii Teutońskiej autorstwa Cesarza Jakoba oraz Arcyksięcia Wojciecha Hergemona (czyli mojego), która obecnie dostępna jest w formie 3 pierwszych rozdziałów Kroniki TIH (http://historia.teutonia.one.pl/kronika.html). Literacko może nie porywa, ale to chyba jeden z pierwszych przypadków, kiedy zaczęto w mikronacjach spisywać historię.

Również spora część tzw. prac TIHu (http://historia.teutonia.one.pl/prace.html) pochodzi z tego okresu. Nie są datowane, natomiast są to pierwsze części pocztu władców, historie niektórych miast (SR i Zielnybor), czy też spora część pozostałych zbiorów (nie są datowane, ale da się to ustalić wg autorstwa, a jeśli go nie ma - stylu w jakim napisaniu). Zbiory TIH od strony literackiej nie są szczególnie uwagi, więc w szczegóły nie wnikam.

Niewątpliwie przetrwał Mistrz Teuton III mojego autorstwa (najsensowniejsze wydanie dostępne w Kumaku Kultury - http://cipronex.boo.pl/kumak/mistrz3.pdf). Czuję się w pewnym stopniu niezręcznie wspominając o nim, bowiem uważam je za literacko raczej słabe. Niemniej pozycja uchodzi za kultową, a nawiązania do niej pojawiają się na przestrzeni lat w kulturze teutońskiej - więc powinien ją znać każdy Teutończyk i absolwent TAM. Warto jedynie wspomnieć, że Mistrz był silnie inspirowany rzeczywistą polityka wewnętrzną Marchii i uchodził w tamtych czasach za pozycję wręcz skandaliczną. Przykładowo ostatni rozdział opiera się na dość zabawnej historyjce, kiedy to sarmacki minister wymyślił, że należy likwidować sarmackie prowincje i ich stolice, a znał się na geografii tak słabo, że jako stolicę Teutonii wskazywał Argon Cux.

Przetrwały na pewno także: Żywy Płomień oraz Łuski Smoka (oba mojego autorstwa), choć ani nie ma w nich literackiego kunsztu, ani to nie są dzieła kultowe, ani też znane w kulturze teutońskiej. Wspominam o nich dla porządku, bowiem są łatwo dostępne.

Podsumowując dwa pierwsze okresy - niewątpliwie wypada znać Mistrza Teutona III - bo zna go każdy ;). W pozostałym zakresie, w zależności od czasu i chęci może Pan udać się na poszukiwania w czeluściach internetu.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by kaxiu »

Ha, jeśli chodzi o Wieści Teutońskie jest co nie co na Waybacku https://web.archive.org/web/20050315000000*/http://www.wiesci.teutonskie.prv.pl/, https://web.archive.org/web/*/ziutek.fastom.pl/wiesci.

Do Mistrza Teutona wskoczył wadliwy link, podaje prawidłowy http://cipronex.boo.pl/kumak/mistrz3.pdf.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
SvS
Posts: 75
Joined: 6 Jan 2019, o 20:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by SvS »

Dziękuję za dostarczenie źródeł. :)
Sergiej von Sternberg
User avatar
SvS
Posts: 75
Joined: 6 Jan 2019, o 20:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by SvS »

Wasza Ekscelencjo. Niestety nie znalazłem zbyt dużo informacji, na których temat można by było stworzyć jakąś ciekawą konwersację. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy zmienić formę na egzamin z j.teutońskiego. Wydaje mi się to dużo lepszym rozwiązaniem, niż że tak powiem struganie z zaledwie kilku źródeł.
J.teutoński dopiero ostatnio jest sensownie prowadzony, wcześniej to była raczej rozsypka źródeł. Trzeba było skakać z punktu do punktu, aby połączyć wątki. Nie chcę tu nikogo urazić, ale mnie osobiście to doprowadziło do oczopląsu, w każdym źródle zauważałem jakiś kawałek wartościowy, po czym trzeba było w drugim szukać reszt, aby wszystko zrozumieć.

Wydaje mi się, że początki tego języka, literatury itd. były dość zagmatwane, bez ładu i składu, ale to moja osobista opinia dotycząca dawnych czasów Teutonii. :)
Sergiej von Sternberg
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Przybycie Sergieja von Sternberga

Post by kaxiu »

Szanowny Panie,

Język teutoński a literatura teutońska to dwa zupełnie odmienne przedmioty. Tutaj mamy literaturę. Proponuję wstrzymać się z decyzją do czasu, aż dojdziemy do jakiegoś bardziej płodnego (czy też po prostu lepiej zarchiwizowanego okresu).
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Gabinety Arcyksięcia”