Umowa rep. 1/19

miejsce nieoficjalnych rozmów i spotkań gości Zamku Zielnyborskiego
Locked
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Umowa rep. 1/19

Post by kaxiu »

Strony zgodnie ustalają, co następuje:
1) JKW Robert Fryderyk udziela wsparcia Giełdzie Papierów Wartościowych deponując kwotę 1.400.000,00 libertów celem poprawy wiarygodności instytucji poprzez zwiększenie jej wkładu własnego,
2) kwota pomniejszona o poniesione podatki, opłaty i koszty zostanie niezwłocznie zwrócona na żądanie deponującego, chyba że jej natychmiastowy zwrot zagroziłby wypłacalności instytucji - w takiej sytuacji zostanie niezwłocznie zwrócona część kwoty niezagrażająca wypłacalności, a pozostała część - na bieżąco wraz z poprawą sytuacji.
Last edited by kaxiu on 31 Jan 2019, o 20:11, edited 1 time in total.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Umowa rep. 1/19

Post by Cudzoziemiec 1 »

(—) Robert Fryderyk
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Umowa rep. 1/19

Post by kaxiu »

(-) za GPW, Arcyksiążę Wojciech Hergemon
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Ogrody zamkowe”