Sprawy bieżące

User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Sprawy bieżące

Post by Michal_Feliks »

Prezydent jako głowa Kościoła mógłby powodować dodatkowy polityczny ferment, co jest oczywiście wielce - i zawsze - wskazane :)
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Andrzej Swarzewski
Posts: 4733
Joined: 18 Sep 2010, o 16:30

Re: Sprawy bieżące

Post by Andrzej Swarzewski »

Ronon Dex wrote:Tylko czy stworzenie religii państwowej nie narusza zasady, ze Republika Bialeńska jest krajem demokratycznym, opartym na demokracji parlamentarnej? Nie jesteśmy monarchią... tylko Republiką.

Rozumiem te obawy, niemniej w republikach również funkcjonują czasem religie państwowe, np. Kościół Grecji, czy Gruziński Kościół Prawosławny. Połączenie funkcji głowy państwa i głowy kościoła w republice byłoby ewenementem, chociaż podobna sytuacja ma miejsce w nieszczególnie demokratycznej Islamskie Republice Iranu, gdzie Najwyższy Przywódca łączy funkcję głowy państwa i duchowego przywódcy.
Ronon Dex wrote:Oczywiście bynajmniej nie jestem przeciwnikiem funkcjonowania żadnego kościoła, nie jestem przeciwnikiem by przybrał on jakieś bardziej rozbudowane formy itd. Wyrażam wątpliwość tylko jeśli chodzi i o powiązanie religii z państwem itd. Moi zdaniem stoi to w sprzeczności w ustrojem, który sobie przyjęliśmy i który w sumie stanowi o pewnej naszej wyjątkowości w mikroświecie - bo taki ustrój nie jest czymś tutaj powszechnym.

W zasadzie częściowo się zgadzam. Dlatego też uregulowanie kwestii mogłoby opierać się jedynie na prawodawstwie kościelnym, a nie państwowym. Kościół Mazdaistyczny mógłby jednostronnie ogłosić, że uznaje każdorazowo Prezydenta Republiki Bialeńskiej za głowę kościoła oraz duchowego przywódcę Bialeńczyków.
Michal_Feliks wrote:Prezydent jako głowa Kościoła mógłby powodować dodatkowy polityczny ferment, co jest oczywiście wielce - i zawsze - wskazane :)

Też tak sądzę. Fatwy przeciwko politycznym rywalom dodałyby naszej scenie politycznej szczypty orientalizmu. ;)
Andrzej Swarzewski
Locked

Return to “Sala Królestwa”