Statut Partii

Locked
User avatar
Thomas
Posts: 756
Joined: 30 Jun 2015, o 08:35

Statut Partii

Post by Thomas »

STATUT ZIELONEGO ŚWITU


Image


Art. 1.
1. Zielony Świt jest partią polityczną działającą na terenie Republiki Bialeńskiej oraz Księstwa Sarmacji
2. Partia używa skrótu ZŚ.

Art. 2.
1. Na czele partii stoi Prezes .
2. Prezes ma prawo do :
- zmiany treści statusu,
- powoływania Zjazdu partii,
- wyznaczenia wiceprezesa.
3. W przypadku rezygnacji prezesa z funkcji, członkowie partii wybierają nowego prezesa z pośród siebie, o ile odchodzący prezes na wskaże ewentualnego następcy.

Art. 3.
1. Członkiem partii może być każdy mieszkaniec mikroświata który:
- utożsamia się z ideami szerzonymi przez partię,
- nie należy do żadnego innego ugrupowania politycznego.
2. Członkostwo w partii zostaje odebrane w przypadku:
- ponad miesięcznej nieaktywności
- wydalenia przez prezesa partii,
- dobrowolnej rezygnacji.
- śmierci

Art. 4
1. Każdy członek ma obowiązek:
- postępowania zgodnie ze statutem,
- podczas debat i głosowań kierowania się ideami partyjnymi,
- przestrzegania dyscypliny wewnątrzpartyjnej.
2. Każdy członek ma możliwość:
- udziału w życiu partii,
- kandydowania z listy partii,
/-/ Thomas von Lisendorff
Admirał MW SZ RB
Prezes BZS
Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej
Locked

Return to “Partia Zielony Świt”