Hasselandzka sesja historyczna

User avatar
Piotr III Łukasz
Posts: 2973
Joined: 15 Oct 2008, o 13:55
Contact:

Re: Hasselandzka sesja historyczna

Post by Piotr III Łukasz »

Nie mogę się doczekać dalszych informacji, serio. Takie dawne czasy a z racji zaangażowania w KOKS, KS, jakoś mnie to wszystko omijało - coś tam człowiek słyszał, piąte przez dziesiąte, no ale się specjalnie nie interesował. Kurczę, takie rzeczy trzeba spisywać :/
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: Hasselandzka sesja historyczna

Post by Piotr Paweł I »

Kościół Mocy Prawiecznej

Usiłuję odnaleźć materiały z hasselandzkiej historii, te mniej znane lub zupełnie nieznane. Niestety, na swoim laptopie PC mam napisane na Macintoshu i to w programach nieobsługiwanych przez dzisiejsze komputery - może coś się uda skonwertować...
Tym niemniej - coś znalazłem. Był w Hasselandzie Szymon Niemiec. Tak, ten Szymon Niemiec. Wówczas nie był jeszcze duchownym, ale założył Kościół. Oto fragmenty doktryny tego Kościoła, sprawiające wrażenie przed-chrześcijańskich, ale i łączących różne religie. Jakiś starobahaizm? Ale ciekawie brzmi.

***

Ryt Starogrecki – podstawowe zasady doktrynalne.

O Bogu
Bóg jest istotą niematerialną, więc niewidzialną. Jest wieczny, nie ma początku, ani końca w czasie. Nie posiada również realnego kształtu. Jest Prawieczną Mocą, która może posiadać wiele wcieleń. Dlatego też Ryt Starogrecki jest religią politeistyczną.

O relacjach Bóg – człowiek
Losami ludzi i wszechświata kieruje Moc Prawieczna, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Ludzie używali i używają różnych nazw i imion dla jej nazwania, w zależności od poziomu wiedzy i stopnia rozwoju cywilizacji. Moc Prawieczna miała w historii swoich proroków i każda kultura używała innego imienia dla jej nazwania. Jednak mimo tylu wyznawanych Bogów, wszyscy oni mają cechy wspólne. Żyją nieumiejscowieni, nieśmiertelni, bezcieleśni i wszechmocni. Ukazują się jedynie nielicznym wybrańcom. Nikt nie wie skąd przyszli i dokąd odchodzą. Nikt nie wie gdzie żyją i jak wyglądają. Modlimy się do nich, składamy im ofiary, by zapewnić sobie ich przychylność. Rozumieją nas, mimo, że posługujemy się wieloma językami. Nadajemy im imiona by móc się do nich zwracać.
Mimo tylu wyznawanych na świecie Bogów, jest to jedna, wszechpotężna Moc Prawieczna czczona pod wieloma postaciami i imionami. Dlatego każdy z Bogów jest prawdziwy, bowiem jest personifikacją Mocy Prawiecznej.
Wiara w jednego Boga nie powinna wykluczać prawdziwości innych Bogów, ponieważ nikt nigdy nie ma pewności, czy wierzy w tego właściwego, w tego prawdziwego.
Ryt Starogrecki uznaje udowodnione teorie naukowe na temat powstania człowieka, przy równoczesnej boskiej ingerencji w to dzieło powstawania i rozwoju gatunków.
Ryt Starogrecki popiera rozwój nauki, bowiem ona pozwala zrozumieć prawa rządzące wszechświatem. Rozwój nauki przybliża nas do Mocy Prawiecznej i pozwala nam lepiej rozumieć Jej zamysły.

O powstaniu życia i funkcjonowaniu człowieka na Ziemi.
Moc Prawieczna tchnęła życie w cząstki, tworząc istotę doskonałą. Doskonałość ta polega na możliwości rozwoju i dostosowywania się życia do istniejących w danej chwili warunków.
Doskonałość zamysłu Mocy Prawiecznej objawia się również tym, że tylko jeden gatunek – człowiek otrzymał dar rozwoju umysłu. Moc Prawieczna uczyniła go przez to gatunkiem dominującym. Nie dopuściła przy tym do dominacji kilku gatunków, ponieważ prowadziłoby to do konfliktów i walk, co w rezultacie mogłoby doprowadzić do samozagłady gatunków mających dominować.
Dzięki darowi Mocy Prawiecznej wywyższającym nasz gatunek i zgodnie z jej zamysłem ludzie są zobowiązani do opiekowania się przyrodą i istnieniami bytującymi na Ziemi. Moc Prawieczna uczyniła ludzi gospodarzami, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie środowiska naturalnego. Niszczenie i unicestwianie przyrody jest więc występkiem przeciwko Mocy Prawiecznej, który to występek może doprowadzić do zniszczenia życia na ziemi i tym samym zagłady naszego gatunku.
Okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt jest jednym z najcięższych przewinień, bowiem Moc Prawieczna nakazuje zgodne współistnienie wszystkich stworzonych przez siebie istnień. O nakazie tym dowiadujemy się z obserwacji przyrody. Gdy gatunek drapieżny zniszczy całkowicie pozostałe gatunki, w końcu sam ginie z braku pożywienia.

O duszy
Każda istota posiada duszę, która jest nieśmiertelna i podlega wiecznym odrodzeniom. Opuszczając martwe ciało powraca do Mocy Prawiecznej i może w tym stanie pozostać, lub wniknąć w nowo powstałe życie.
Dusza to cząstka Mocy Prawiecznej, którą otrzymujemy podczas powstania. Jest to porcja boskiej, naturalnej energii, nie ulegającej rozpadowi. Jest bioelektrycznym odwzorowaniem aktualnego jej posiadacza. Po jego śmierci stopniowo neutralizuje się, czyli zatraca cechy zmarłego. Czas tego procesu uzależniony jest od szeregu czynników związanych z życiem zmarłego – między innymi charakter śmierci czy też przywiązanie do miejsca lub osób.

O kapłanach
Kapłan jest osobą pośredniczącą między Mocą Prawieczną a wiernymi. Kapłanem może być każda dorosła osoba, bez względu na płeć czy stan cywilny. Kapłan naucza i pomaga zrozumieć kanony wiary, wspomaga duchowo wiernych oraz kieruje obrzędami. Kapłan swych pozytywnym postępowaniem powinien dawać przykład wiernym. Do stanu kapłańskiego należy mieć predyspozycje, albowiem stan ten wymaga mądrości i poświęcenia się dla innych.
Kapłani dbają o równoczesny swój rozwój cielesny i duchowy. Mimo, że z racji pełnionej funkcji stoją wyżej od pozostałych nie wolno im zapominać, że są powołani do służenia innym.

O obrzędach.
Podstawowym obrzędem jest modlitwa do Mocy Prawiecznej. Może ona być wspólna (odbywana w grupie, pod kierunkiem kapłana), jak i indywidualna.
W trakcie modlitw wspólnych główny akcent jest kładziony na rozmyślania.
Rozmyślania jest to czas między modlitwami przeznaczony na indywidualne przemyślenia na temat sensu życia, analiza własnych postępków – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Rozmyślania, zwane również medytacjami mają na celu samodoskonalenie się wiernych.
Wierni składają Mocy Prawiecznej ofiary dziękczynne pod dwoma postaciami:
- w postaci zapalonej świecy lub kadzidełka
- w postaci swoich dobrych uczynków
W czasie misterium składa się Mocy Prawiecznej symboliczną ofiarę z oleju, którym po wyświęceniu namaszcza się zgromadzonych na modlitwie. Kapłan dokonuje namaszczenia maczając kciuk w wyświęconym oleju i wykonując znak Mocy Prawiecznej na czole osoby namaszczanej. Stanowi to symbol połączenia się z Mocą Prawieczną.
Wierni, którzy dopuścili się złych uczynków, powinni sami sobie wyznaczyć pokutę. Ryt Starogrecki zaleca zadośćuczynienie za dokonane zło wieloma dobrymi uczynkami.

O symbolach
Symbolem Rytu Starogreckiego jest gwiazda pięcioramienna, zwana pentagramem. Jest to symbol istniejący już od tysięcy lat. Symbolizuje on połączenie z Mocą Prawieczną.
(...)

O życiu człowieka
Każdy człowiek powinien dążyć w swych działaniach do doskonalenia siebie, aby jego dusza stale funkcjonowała w pełni swojego blasku. Powinien gromadzić majątek i kształcić się. Powinien korzystać ze wszystkich dóbr życia. Swoje życie powinien uczynić spokojnym i wygodnym. Powinien żyć tak, aby być w zgodzie z samym sobą i swoim otoczeniem. Konflikty zawsze niszczą strony biorące w nich udział.
(...)

O stronie dobrej i złej
Każde zjawisko posiada dwie strony – budującą i niszczącą. Słońce daje światło i życie, ale również niszczy i wysusza. Także każda istota posiada dwa oblicza – stronę jasną i ciemną. Jasną stroną jest dobro i miłość, stroną ciemną jest zło i nienawiść.
Tak stworzyła wszystkie istoty Moc Prawieczna i takimi pozostaną na zawsze.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Locked

Return to “Katedra Historii Hasselandu”