Wniosek

Tutaj możesz złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa bądź się go zrzec
Forum rules
Przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z informacjami podanymi w wątku poniżej.
Post Reply
User avatar
Basenik
Posts: 142
Joined: 12 May 2020, o 18:18

Wniosek

Post by Basenik »

Składam wniosek o nadanie mi obywatelstwa Baridasu.
st. szer. Adam Basenik
Mer Kimbrusu,
Prezes Kontik Corporation
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Wniosek

Post by Führanka »

Aby formalnościom zadośćuczynić proszę tylko o złożenie zgodnej z prawem Królestwa (dokładniej Ordonansu Króla
o wartościach najwyższych i obywatelstwie — Kodeks Społeczny, art. 3 ust.8) o złożenie przysięgi o treści określonej powyższym, czyli:

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”

Z wybraną formułą religijną lub też bez niej.

Po tym nadam obywatelstwo baridajskie

Z wyrazami szacunku
( - ) Adrian Maksymilian Józef Alatriste
Image
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Wniosek

Post by Führanka »

Z racji braku zainteresowania dalszym postępowaniem przez wnioskodawce - wniosek odrzucam. Kolejną przesłanką jest działalność i posiadanie obywatelstwa państwa nieuznawanego przez Rzeczpospolitą Sarmacką. Wnioskodawcy zostawiam możliwość odniesienia się do powyższych zarzutów.

( - ) Adrian Maksymilian Józef Alatriste
Image
Post Reply

Return to “Wnioski związane z obywatelstwem”