Wnioski dotyczące statusu Posła

Aby zostać Posłem, lub przestać nim być, na Sejm Wielki należy w tym miejscu złożyć wniosek. Wnioski rozpatruje JKM.
Forum rules
Art. 2. Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim
1. Sejm tworzą Książę oraz posłowie powoływani przez Księcia.
2. Posłem może być każdy obywatel, który posiada nie mniej niż dziesięć punktów aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, który wyrazi taką wolę w specjalnie przeznaczonym do tego wątku w ramach forum Sejmu.
3. Książę odmawia powołania obywatela w skład Sejmu, jeżeli został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych.
4. Poseł ma obowiązek udziału w pracach Sejmu pod rygorem skreślenia z listy posłów w przypadku nieuzasadnionej absencji w dwóch kolejnych głosowaniach.
5. Sejm uznaje się za funkcjonujący jedynie w przypadku, gdy w skład Sejmu wchodzi, oprócz Księcia, przynajmniej czterech posłów, w innym przypadku pełnię władzy ustawodawczej posiada Książę. [...]
Locked
Forum is locked

Return to Board Index

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum