Słowo biskupa pomocniczego Jego Ekscelencji Adalbertusa

Diecezja administrowana przez księży rotryjskich
Post Reply
Adalbertus Pronobis
Posts: 108
Joined: 5 Jul 2019, o 15:03

Słowo biskupa pomocniczego Jego Ekscelencji Adalbertusa

Post by Adalbertus Pronobis »

Image
Umiłowani wierni Kościoła Rotryjskiego w Księstwie Sarmacji,
Drodzy mieszkańcy Księstwa Sarmacji!


"Miłujcie się wzajemnie"
Tymi słowami pozdrawiam wszystkich, którym leży dobro Kościoła Rotryjskiego oraz Księstwa Sarmacji, która zawiera w sobie wiele zróżnicowania społecznego, kulturowego i obyczajowego. To wszystko jest potrzebne, bo dzięki temu państwo, zarówno kościelne jak i świeckie, mocno tętni życiem.
To bujne, zróżnicowane życie naszego Księstwa, jest możliwe dzięki istnieniu w nim wielu rodów, rodzin, które posiadają ogromny wpływ na kształt polityki naszego narodu. Polityki, która w myśl przytoczonego zawołania, powinna opierać się na poszanowaniu godności drugiego człowieka, niezależnie jakim by był. Poszanowanie godności, to poszanowanie wspólnego dobra, to wzajemna wymiana zdań, bez żadnych konfliktów na tle kulturowym czy etnicznym. Poszanowanie godności to przede wszystkim życie w relacji braterskiej miłości i jedności.
Kochani!
Nasze wspólne życie w Księstwie Sarmacji wymaga poszanowania różnych rodów, a przede wszystkim każdego z ich członków. Nie możemy sobie wzajemnie skakać do gardeł, szukać wokół siebie winnych nie spoglądając wpierw na własną postawę. Nikt z nas nie jest oszlifowanym diamentem, którego wszyscy podziwiają i cenią. Każdy z nas ma w sobie zarówno wady i zalety, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie bogami i nic co ludzkie nie jest nam obce, ale w perspektywie wiary, każdej wiary, musimy mieć świadomość, że dzięki osobistej relacji z Bogiem lub bogami, dzięki świadomej Jego obecności, jesteśmy wezwani by stawać się doskonałymi, a doskonałość możemy osiągnąć dzięki wzajemnej miłości. Dlatego odrzućmy od siebie wszelką złość i nienawiść, wszelką wrogość i niechęć do siebie nawzajem.
Pragnę zaprosić przedstawicieli Kościoła Diuczej Wiary na wspólną modlitwę ekumeniczną w intencji pokoju u jedności w naszym Księstwie. Niech wspólny głos modlitwy, uchroni nasz kraj do przed nadmierną wrogością i niechęcią do siebie nawzajem. Liczę na pozytywny odzew.
Vivat Sarmacja! Vivat Sarmacja! Vivat Sarmacja!.
Ksiadz Biskup Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini
Prymas Cesarstwa Bizantyjskiego
Biskup pomocniczy Diecezji Teplice
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Protonotariusz Apostolski w Rotrii
Image
Post Reply

Return to “Diecezja Teplice”