Indeksy studenckie

Moderator: Akademia Neksjalistyczna

Locked
User avatar
Janusz Zabieraj
Posts: 142
Joined: 13 Mar 2020, o 19:57
Gadu-Gadu: 70516898

Indeksy studenckie

Post by Janusz Zabieraj »

Image

Indeksy Studenckie

Image
ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Kawaler Bari i Baron Bolonii


Image
User avatar
Janusz Zabieraj
Posts: 142
Joined: 13 Mar 2020, o 19:57
Gadu-Gadu: 70516898

Re: Indeksy studenckie

Post by Janusz Zabieraj »

Image

Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff-Piccolomini


Instytut: Instytut Mikrozofii
Stopień/kierunek: magisterskie, mikrozofia ogólna
Tutor: dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Data rozpoczęcia studiów: 15. 06. 2020 r.
Data ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów:
Ocena z egzaminu: bardzo dobry (5)
Temat pracy magisterskiej: "Znaczenie rodów w Księstwie Sarmacji"
Ocena pracy magisterskiej:

Przebieg studiów:
Student zapoznał się z wykładami przeznaczonymi dla kierunku mikrozofia ogólna. W trakcie egzaminu odpowiedział na pytania dotyczące istoty mikrozofii i neksjalizmu mikronacyjnego. Poruszone zostały także kwestie procesów metempsychozy oraz transformacji, jak również zagadnienie yoyonacji. Student dowiedział się, czym jest Bastion Union. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu zostało mu zlecone napisanie pracy magisterskiej nt. "Znaczenie rodów w Księstwie Sarmacji".

Nadany stopień:


Rektor Akademii Neksjalistycznej
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj

Image
ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Kawaler Bari i Baron Bolonii


Image
User avatar
Janusz Zabieraj
Posts: 142
Joined: 13 Mar 2020, o 19:57
Gadu-Gadu: 70516898

Re: Indeksy studenckie

Post by Janusz Zabieraj »

Image

Joahim Ribertrop von Sarm


Instytut: Instytut Mikrozofii
Stopień/kierunek: magisterskie, mikrozofia ogólna
Tutor: dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Data rozpoczęcia studiów: 15. 06. 2020 r.
Data ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów:
Ocena z egzaminu:
Temat pracy magisterskiej:
Ocena pracy magisterskiej:

Przebieg studiów:

Nadany stopień:


Rektor Akademii Neksjalistycznej
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj

Image
ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Kawaler Bari i Baron Bolonii


Image
User avatar
Janusz Zabieraj
Posts: 142
Joined: 13 Mar 2020, o 19:57
Gadu-Gadu: 70516898

Re: Indeksy studenckie

Post by Janusz Zabieraj »

Image

Rihanna Aureliuš-Sedrovska


Instytut: Instytut Mikrozofii
Stopień/kierunek: doktoranckie, neksjalizm mikronacyjny
Tutor: dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Data rozpoczęcia studiów: 29. 06. 2020 r.
Data ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów:
Ocena z egzaminu: zwolniona
Temat pracy doktorskiej:
Ocena pracy doktorskiej:

Przebieg studiów:
Biorąc pod uwagę zasługi doktorantki dla sarmackiej nauki, Tutor podjął decyzję o zwolnieniu z odbycia studiów doktoranckich i polecił wyłącznie sporządzenie rozprawy doktorskiej, która podlegać będzie publicznej obronie w czasie obrad Senatu Akademii Neksjalistycznej.

Nadany stopień:


Rektor Akademii Neksjalistycznej
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj

Image
ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Kawaler Bari i Baron Bolonii


Image
User avatar
Janusz Zabieraj
Posts: 142
Joined: 13 Mar 2020, o 19:57
Gadu-Gadu: 70516898

Re: Indeksy studenckie

Post by Janusz Zabieraj »

Image

Artur Jarowit


Instytut: Instytut Mikrozofii
Stopień/kierunek: magisterskie, prawo
Tutor: dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Data rozpoczęcia studiów: 29. 06. 2020 r.
Data ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów: 20. 07. 2020 r.
Ocena z egzaminu: brak
Temat pracy magisterskiej: brak
Ocena pracy magisterskiej: brak

Przebieg studiów:
W ramach indywidualnego toku studiów student przyswoił wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa, poznając pojęcia przepisu prawa, normy prawnej oraz wykładni. W trakcie nauki prawa konstytucyjnego poruszone zostały również zagadnienia ustroju Księstwa Sarmacji oraz prawa wyborczego. Niestety w trakcie studiów magistrant zrezygnował z dalszej edukacji.

Nadany stopień: brak


Rektor Akademii Neksjalistycznej
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj

Image
ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Kawaler Bari i Baron Bolonii


Image
User avatar
Janusz Zabieraj
Posts: 142
Joined: 13 Mar 2020, o 19:57
Gadu-Gadu: 70516898

Re: Indeksy studenckie

Post by Janusz Zabieraj »

Image

Brunon Krasnodębski
Instytut: Instytut Mikrozofii
Stopień/kierunek: magisterskie, prawo
Tutor: prof. zw. net. Wojciech Hergemon
Data rozpoczęcia studiów: 13. 07. 2020 r.
Data ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów: 20. 07. 2020 r.
Ocena z egzaminu: zwolniony
Temat pracy magisterskiej: Konstytucyjne prawa oskarżonego a przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym
Ocena pracy magisterskiej: bardzo dobry (5)
Wynik studiów: celujący (6)

Przebieg studiów:
Magistrant dyskutował z Tutorem o szeregu zagadnień prawnych. Magistrant również zapoznał się ze wskazanymi przez Tutora aktami prawa, których analizy dokonał (głównie konstytucja, kptk, ustawa o tk). Zdaniem Tutora magistrant będzie niewątpliwie cennym członkiem sarmackiej społeczności. Tutor wróży mu karierę w Trybunale Koronnym lub na innych eksponowanych stanowiskach.

Nadany stopień: magister net.
Rektor Akademii Neksjalistycznej
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj

Image
ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Kawaler Bari i Baron Bolonii


Image
User avatar
Janusz Zabieraj
Posts: 142
Joined: 13 Mar 2020, o 19:57
Gadu-Gadu: 70516898

Re: Indeksy studenckie

Post by Janusz Zabieraj »

Image

Brunon Krasnodębski
Instytut: Instytut Mikrozofii
Stopień/kierunek: doktoranckie, prawo
Tutor: prof. zw. net. Wojciech Hergemon
Data rozpoczęcia studiów: 20. 07. 2020 r.
Data ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów:
Ocena z egzaminu:
Temat pracy doktorskiej:
Ocena pracy doktorskiej:

Przebieg studiów:


Nadany stopień:
Rektor Akademii Neksjalistycznej
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj

Image
ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Kawaler Bari i Baron Bolonii


Image
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Indeksy studenckie

Post by Brunon Krasnodębski »

Image

Akafon von Sarm
Instytut: Instytut Prawa
Stopień/kierunek: magisterskie, prawo
Tutor: dr net. Brunon Krasnodębski
Data rozpoczęcia studiów: 04. 09. 2020 r.
Data ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów: n/d
Ocena z egzaminu: brak
Temat pracy magisterskiej: brak
Ocena pracy magisterskiej: brak

Przebieg studiów:
W ramach indywidualnego toku studiów student przyswoił wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa, poznając pojęcia przepisu prawa, normy prawnej oraz wykładni.

Nadany stopień: brak
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
dr net. Brunon Krasnodębski

Image
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Indeksy studenckie

Post by Brunon Krasnodębski »

Image

Piotr Jankowski
Instytut: Instytut Prawa
Stopień/kierunek: magisterskie, prawo
Tutor: dr net. Brunon Krasnodębski
Data rozpoczęcia studiów: 05. 09. 2020 r.
Data ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów: n/d
Ocena z egzaminu: brak
Temat pracy magisterskiej: brak
Ocena pracy magisterskiej: brak

Przebieg studiów:
W ramach indywidualnego toku studiów student przyswoił wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa, poznając pojęcia przepisu prawa, normy prawnej oraz wykładni.

Nadany stopień: brak
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
dr net. Brunon Krasnodębski

Image
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Locked

Return to “Akademia Neksjalistyczna”