Page 1 of 1

Prośba od Rządu ZSKHiW

Posted: 23 Apr 2012, o 15:01
by Mietek
Szanowni Państwo!

Jako Narodowy Komisarz Dyplomacji w Rządzie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu składam prośbę o wyjaśnienie powodu wycofania uznania państwowości Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu przez Księstwo Sarmacji. Kraj nasz spełnia wszystkie warunki określone w artykule 1 rozporządzenia Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji.

Fakt wycofania uznania państwowości niepokoi nas tym bardziej, iż w wykazie uznawanych przez Księstwo Sarmacji państw znalazły się mikronacje nieistniejące (Federacja Czarnego Kraju, Apaczowo- wchłonięte przez tzw. Dżamahiriję) a także używane są nieaktualne nazwy (Królestwo Francji, Republika Tyrencji).

Proszę Panów Ministrów o szybką odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Król Hirshbergii i Weerlandu oraz Narodowy Komisarz Dyplomacji
(-) Arkadiusz Filip

Re: Prośba od Rządu ZSKHiW

Posted: 23 Apr 2012, o 16:38
by Staropodlaski
Wasza Ekscelencjo!

Rzeczywiście w uchwale zaszedł istotny błąd. Jest to spowodowane przede wszystkim błędem ludzkim. Mogę zapewnić że nie było to umotywowane chęcią jakiegokolwiek pomniejszenia statusu ZSKHiW lecz sytuacją wynikłą wyłącznie z niedopatrzenia. Serdecznie przepraszam za ten incydent, zapewniając że odpowiednie korekty zostały powzięte.

Z wyrazami szacunku!

Re: Prośba od Rządu ZSKHiW

Posted: 23 Apr 2012, o 17:30
by Mietek
Wasza Ekscelencjo!

Dziękuję za szybkie i pozytywne rozpatrzenie wniosku.

z wyrazami szacunku