Apel do władz Konsulatu Sclavinii

Dział archiwalny administracji lokalnej Sclavinii
Locked
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Apel do władz Konsulatu Sclavinii

Post by Laurẽt »

Prześwietny Konsulu!

Przez wzgląd na nasze bardzo dobre stosunki międzypaństwowe zwracam się z apelem o przywołanie do porządku Obywatela Konsulatu Sclavinii:

Salvadore van der Saar (AG622).


Wyżej wymieniony jest osobą, która w wulgarny sposób działa na szkodę Królestwa Baridasu. Przykładów na to zachowanie jest wiele, więc załączam tylko ostatnie jego działania. Nie chciał bym by Wasz kraj był postrzegany przez pryzmat jednego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo Sarmacji od miesiaca i mam nadzieję na podjęcie stosownych działań władz Konsulatu Sclavinii.


Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Apel do władz Konsulatu Sclavinii

Post by Roland »

Wasza Królewska Wysokość Wicekrólu Baridasu!

Władze Konsulatu Sclavinii każdorazowo ubolewają, kiedy dostają informacje o zachowaniach lub same obserwują zachowania nieeleganckie swoich mieszkańców i obywateli. Władze w Eldoracie rozumieją uczucia Baridajczyków i pojawiające się w ich sercach emocje związane z postawami i działaniami podejmowanymi przez Pana van der Saara na terytorium Baridasu. Niemniej w tej konkretnej sytuacji Konsul Sclavinii nie podejmie żadnych działań. Proszę nie odbierać tego jako ochłodzenia relacji pomiędzy naszymi Narodami. Braterski sojusz będzie niezachwiany.

Nie zmienia to jednak faktu, że obywatele sclavińscy są ludźmi wolnymi i mają prawo działać i wypowiadać się w zgodzie z własnym sumieniem. Nawet jeśli głoszone przez nich tezy są niemiłe odbiorcom. Pan van der Saar nie piastuje w Sclavinii żadnych funkcji publicznych, nie wchodzi w skład administracji państwowej. Wszystko co czyni i mówi pan van der Saar to jego prywatna i osobista inicjatywa.

Władze Konsulatu Sclavinii nie mogą dyscyplinować swoich obywateli i mieszkańców lub podejmować względem nich czynności porządkowych jeżeli sprawy przez nich popełniane nie łamią przepisów Konsulatu. Konsul Sclavinii nie może i nie chce zastępować Trybunału Koronnego, prowadzić postępowań wyjaśniających i stosować środków dyscyplinujących. Jest to sprzeczne z sarmacką konstytucją i z Konstytucją Konsulatu Sclavinii. Gdyby pan van der Saar wchodził w skład administracji państwowej i w swoich działaniach podpierał się autorytetem funkcji publicznej, wówczas władze w Eldoracie miałyby podstawy do podejmowania czynności.

Jeżeli władze w Almerze uważają, że z powodu działalności pana van der Saara Baridas odniósł szkodę, która wymaga reakcji to mogę jedynie polecić udanie się do Trybunału Koronnego jako organu konstytucyjnego Księstwa Sarmacji właściwego w sprawach egzekucji prawa i dochodzenia sprawiedliwości.

Zważywszy jednak na relacje pomiędzy naszymi Narodami panujące chciałbym zapewnić, że odbędę rozmowę z panem van der Saarem i postaram się wyjaśnić powody dla których postępuje tak, a nie inaczej oraz poproszę go o rozważenie zasadności takiego postępowania.

(—) Roland Heach-Romański,
Konsul Sclavinii
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
Locked

Return to “Archiwum samorządowe”