Odwołanie od wyroku sądu koronnego

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
Gauleiter Kakulski
Posts: 3887
Joined: 31 Jul 2011, o 02:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Wielkie Oczy
Contact:

Odwołanie od wyroku sądu koronnego

Post by Gauleiter Kakulski »

Wasza Książęca Mość,

Niniejszym odwołuję się od wyroku sądu koronnego z dnia 8 grudnia 2013 roku (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=296&t=12461&p=126350#p126350). Zwracam uwagę, że sąd popełnił w toku postępowania szereg rażących błędów:

I
Poza tym przedmiot oskarżenia nie jest objęty przepisami Kodeksu Sprawiedliwości, co oznacza, że na urzędnikach niedopełniających obowiązków lub przekraczających uprawnienia bez naruszania przepisów Kodeksu Sprawiedliwości ciąży jedynie odpowiedzialność honorowa i polityczna, nie karna.


Wysoki sąd raczył zapomnieć, że rozstrzyga powództwa również w wymiarze cywilnym.

II
Prefekt edytując tekst w profilu mieszkańca o charakterze wulgarnym pełnił obowiązki zgodnie z ustawą i z uwzględnieniem przepisu o oznaczeniu miejsca edycji.


Wysoki sąd nie raczył zapoznać się z stosowną ustawą. Art 7, paragraf 2 Ustawy o Prefektach, na który powoływałem się w powództwie: Usunięcie przez prefekta istotnych elementów unikalnej wypowiedzi może nastąpić w przypadku wymierzenia kary za popełnienie wykroczenia lub wniesienia aktu oskarżenia. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi. Prefektura ani nie wymierzyła kary za popełnienie wykroczenia, ani nie oznaczyła miejsca interwencji. Zaznaczono ŻE wypowiedź została edytowana, natomiast nie zaznaczono GDZIE została edytowana.

III
Wysoki sąd nie zezwolił mi na udzielenie odpowiedzi na wypowiedź prefektury. Nie zostałem wezwany do udzielenia wypowiedzi, ani nie zostałem ostrzeżony o terminie granicznym wypowiadania się w sądzie. Wezwano prefekturę do złożenia wyjaśnień i NATYCHMIAST (po ośmiu minutach!) zamknięto rozprawę. Mówienie o równym traktowaniu stron i uczynieniu zadość elementarnym zasadom przeprowadzania procesów byłoby w takiej sytuacji kpiną.
Płk. Gauleiter Komendant Koniunktura-Kakulski von Salvepol
Poseł
Ostatni Prefekt Elfidias
Wielki Armin Republiki Scholandzkiej
Suchar-San

Lepiej być zerem, niż Gauleiterem
Image
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Odwołanie od wyroku sądu koronnego

Post by Hugo »

POSTANOWIENIE


Oddalam wniosek i odmawiam uchylenia wyroku na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy nr 145 z dnia 2 grudnia 2011 r. o Sądzie Koronnym.

UZASADNIENIE

Cytowany przez Powoda art. 7 ust. 2 ustawy nr 146 z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach nie nakazuje wymierzać karę; mam rozumieć, że pozwany domaga się ukarania? Wulgaryzm nie jest "istotnym" elementem unikalnej wypowiedzi, więc zastosowanie ma tutaj także art. 7 ust. 1 ww. ustawy o prefektach. Pozostawienie tego wulgaryzmu jako wskazanie gdzie wyedytowano wypowiedź, nie miało by sensu.
Co do udzielenia odpowiedzi, sąd jest niezawisły w swym działaniu i ma prawo, zgodnie z art. 6 ust. 5 ww. ustawy o Sądzie Koronnym zamknąć "rozprawę gdy uzna, że wszystkie istotne okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione". Powód nie wskazał dlaczego nieudzielenie przez niego odpowiedzi mogło mieć wpływ na dalszy bieg sprawy, wyrok.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Sąd Koronny”