Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr. (2)

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr. (2)

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

W związku z art. 40 ust. 1 pkt 8 ustawy Kodeks Sprawiedliwości oskarżam ob. Ivo Danutę Karakachanowa Śr. (A8032) o złamanie obowiązującej na nim kary więzienia.

Ob. Ivo Danuta Karakachanow Śr. publikując dnia 15. 12. 2013 roku artykuł w Wandei Ludu naruszył zakaz wynikający z kary więzienia, nałożonej jako kara za złamanie art. 40 ust. 1 pkt 8 ustawy Kodeks Sprawiedliwości i orzeczonej wyrokiem Sądu Koronnego z dnia 08.12.2013 roku. Dodatkowo jest to czyn popełniony w warunkach recydywy. Ma tu zatem zastosowanie art. 36 ust. 1 i ust. 5 ustawy Kodeks Sprawiedliwości.

Dodatkowo, ob. Ivo Danuta Karakachanow Śr. samym artykułem prasowym, oraz komentarzami pod owym artykułem, wielokrotnie złamał art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy Kodeks Sprawiedliwości, publicznie lżąc wypowiadające się tam osoby. W ocenie prefektury charakter zniewag wyczerpuje przesłanki wynikające z art. 43 ust. 2 ustawy Kodeks Sprawiedliwości.

Dlatego, w wyniku zaistniałych okoliczności, prefektura wnosi o wymierzenie oskarżonemu ob. Ivo Danucie Karakachanow Śr. kary banicji.

W załączniku materiał dowodowy.


Załącznik:
Artykuł prasowy wraz z komentarzami: http://www.sarmacja.org/test/Komunikat.htm
Attachments
zwell 4.png
zwell 3.png
zwell 2.png
zwell 1.png
Last edited by kielbasa-krakowski on 22 Dec 2013, o 15:16, edited 1 time in total.
Reason: zmiana linku w załączniku
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr. (2)

Post by Simon Liberi »

Wyznaczam do składu Diuka Mateusza Chojnackiego, jako przewodniczącego, oraz siebie samego. Ponadto wyznaczam Markiza Paviela von Thorn-Broniek jako ławnika przy sprawie.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr. (2)

Post by suchy »

Sąd postanowił o nieprzeprowadzaniu rozprawy. Wyrok zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr. (2)

Post by suchy »

Srebrny Róg, 23 grudnia 2013 r.

Image

WYROK
w imieniu
Księstwa Sarmacji


Sąd Koronny w składzie:
    ● Mateusz Chojnacki, ASK - przewodniczący,
    ● Simon Peter Liberi, ASK,
    ● Paviel von Thorn-Broniek, Ławnik

po rozpoznaniu sprawy Ivo Danuty Karakachanowa Śr. (A8032) oskarżonego o to, że dnia 15 grudnia 2013 roku opublikował artykuł w Wandei Ludu, czym w warunkach recydywy naruszył zakaz wynikający z kary więzienia, nałożonej dnia 24 listopada 2013 roku, tj. o czyn z art. 40 ust. 1 pkt. 8 k.s. (w warunkach wynikających z art. 36 ust. 5 k.s.)


ORAZ,

że publicznie znieważył w komentarzach pod w/w artykułem wypowiadające się tam osoby, tj. o czyn z art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s. (w warunkach wynikających z art. 43 ust. 2 k.s.)


    1. uznaje Oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów,
    2. wymierza Oskarżonemu karę banicji.

UZASADNIENIE


Sąd ustalił, że konto "Max Zwell" jest bez wątpliwości tożsamością Oskarżonego. Przy użyciu tego konta Oskarżony dnia 15 grudnia 2013 roku opublikował w Wandei Ludu, będącej częścią systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, artykuł pt. "Komunikat inż. Zwella", czym wypełnił znamiona czynu zabronionego określonego w art. 40 ust. 1 pkt. 8 k.s.
Oskarżony popełnił czyn zabroniony w warunkach recydywy; dnia 8 grudnia 2013 roku została wobec niego zasądzona kara dwóch tygodni więzienia za naruszenie zakazu wynikającego z kary więzienia.
W komentarzach pod w/w artykułem Oskarżony publicznie znieważył Piotra II Grzegorza, słowami "Jesteś pierdolonym konfidentem Khand. Do tego gówniarzem i szmatą. Donosicielem, szują i syfem na dwóch korwinistycznych nogach.", czym wypełnił znamiona czynu zabronionego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. oraz, jak w przypadku publikacji samego artykułu, w art. 40 ust. 1 pkt. 8 k.s.
W związku z art. 25 ust. 2 k.s. Sąd wymierzył karę wynikającą z czynu określonego w art. 40 ust. 1 pkt. 8 k.s., popełnionego w warunkach recydywy.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Sąd poucza Strony, że zgodnie z art. 7b ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku strona może złożyć do Jego Książęcej Mości wniosek o uchylenie niniejszego wyroku.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Locked

Return to “Sąd Koronny”