Inauguracja

Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Leszke
Posts: 2612
Joined: 20 Mar 2010, o 20:51
Gadu-Gadu: 11062619
Location: Fer
Contact:

Inauguracja

Post by Leszke »

Drodzy V-Krewniacy,

28 grudnia to dla Chojnackich data szczególna. Dziś bowiem obchodzimy kolejną, dziewiątą już rocznicę v-urodzin Tomasza mar. Chojnackiego – założyciela naszego rodu.


W tym dniu mam zaszczyt zainaugurować zjazd Rodu Chojnackich. To o czym większość z was była informowana już wcześniej dziś staje się faktem. W czasach, gdy znaczenie sarmackich rodów szlacheckich zmalało i wisi nad nami widmo przerodzenia się szlacheckich nazwisk w wystawne etykietki, gromadzimy się aby przedyskutować kluczowe dla Rodu sprawy. Żywię ogromną nadzieję, że zjazd Rodu Chojnackich będzie można w przyszłości uznać za symboliczny początek renesansu sarmackich rodów szlacheckich i być może uda się wyznaczyć pewne kierunki w jakich może podążać szlachta i arystokracja.


Jak wcześniej wspomniałem, kontaktowałem się z większością z was – o ile nie z wszystkimi – tak więc podejrzewam, że zagadnienia jakie poruszać będziemy podczas zjazdu nie będą wam obce, jednak dla porządku pozwolę sobie nakreślić główne tematy dyskusji:


1. Drzewo rodowe
2. Ujednolicenie herbów
3. Historia rodu
4. Plany na przyszłość.

Powyższy podział nie do końca odzwierciedla właściwy przebieg dyskusji, ponieważ prawdopodobnie temat czwarty zostanie rozszczepiony na kilka (niewiele) mniejszych dyskusji – dla klarowności. Wszystko jednak będzie proste i zrozumiałe.


Liczę na waszą aktywność w zjeździe, gdyż oczywistym jest, że sprawy rodowe są dla nas wszystkich bardzo istotne. Stańmy się wzorem prawdziwego sarmackiego rodu szlacheckiego, który pamięta o przeszłości, trwa w jedności i patrzy w przyszłość.


Zjazd Rodu Chojnackich uważam za otwarty!
Leszek diuk de Ruth
Locked

Return to “Zjazd Rodu Chojnackich”