Prośba o pilne zwołanie obrad Konwentu Akademii

Archiwum Akademii
Forum rules
Image
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWniosek o grunt
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A
User avatar
Piotr III Łukasz
Posts: 2973
Joined: 15 Oct 2008, o 13:55
Contact:

Re: Prośba o pilne zwołanie obrad Konwentu Akademii

Post by Piotr III Łukasz »

Ano, tylko co dalej...
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
User avatar
Marceli
Posts: 1551
Joined: 14 Oct 2017, o 19:12
Gadu-Gadu: 0
Location: Bordonia

Re: Prośba o pilne zwołanie obrad Konwentu Akademii

Post by Marceli »

Wielce Szanowny Konsulu,
Proszę zatem o udzielenie zgody na zwołanie - w zastępstwie JM Rektora - niejawnych obrad Konwentu Akademii.

Z wyrazami szacunku,
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Prośba o pilne zwołanie obrad Konwentu Akademii

Post by Helwetyk »

Postanowienie Konsula
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przewodniczenia
obradom Konwentu Akademii Sclavińskiej

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii, w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej oraz § 4 i innymi przepisami Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda, postanawiam, jak następuje:

§ 1.

Udzielam prof. net Marcelemu bnt. de Bordeaux-Ossolińskiemu pełnomocnictwa do podejmowania, z upoważnienia Konsula, czynności prawnych w zastępstwie Rektora, których dokonanie jest wymagane przepisami Ustawy o Akademii Sclavińskiej i Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda, a których istota jest niezależna od rozstrzygnięcia Rektora.

§ 2.

Pełnomocnictwo jest skuteczne z chwilą ogłoszenia i zostaje udzielone do czasu powrotu Rektora do podejmowania czynności prawnych, o których mowa w niniejszym pełnomocnictwie.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
Marceli
Posts: 1551
Joined: 14 Oct 2017, o 19:12
Gadu-Gadu: 0
Location: Bordonia

Re: Prośba o pilne zwołanie obrad Konwentu Akademii

Post by Marceli »

Wielce Szanowny Konsulu,
Działając w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo spieszę powiadomić, iż w 14 kwietnia 2018 r. zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Konwentu Akademii, na którym podniesiona została kwestia bardzo trudnej sytuacji naszej uczelni.

Konwent Akademii mając na uwadze konieczność podjęcia pilnych działań naprawczych po przeprowadzeniu trzydniowego głosowania przyjął uchwałę o rozpoczęciu procedury wyborów Rektora III kadencji, co jest równoznaczne z zakończeniem II kadencji rektorskiej w Akademii Sclavińskiej.Z wyrazami szacunku,
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Locked

Return to “Archiwum akademickie”