[KB] Koronacja - Konkurs No.1

Locked
User avatar
Ramael
Posts: 162
Joined: 11 Jun 2019, o 20:10

[KB] Koronacja - Konkurs No.1

Post by Ramael »

Image

W związku z art. 3 ust.2. pkt 7.) Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017r. Kustosz Królestwa Baridasu ma zaszczyt ogłosić konkurs na wykonanie znaczka pocztowego ze zbliżającej się okazji Koronacji Laurẽta Gedeona I.

Nominał znaczka: 20 000 lt.

Wymogi wobec znaczka określa § 2. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Wstępnie, termin przedstawienia propozycji wyznacza się do 21 listopada. Jeśli do tego czasu nie pojawi się żadna propozycja albo przedstawiony zostanie wniosek paru sarmackich autorytetów w dziedzinie grafiki, termin zostanie przedłużony.

Nagrody za poszczególne miejsca kształtują się następująco:

I miejsce: 35 000 lt,
II miejsce: 25 000 lt,
III miejsce: 20 000 lt.


Za złożenie prawidłowej propozycji w terminie, nienagrodzonej miejscem na podium, przysługuje nagroda w wysokości 10 000 lt. Limit prac na osobę wynosi 1.Uprzejmie proszę o publikowanie prac w tym wątku.

Organ zastrzega sobie możliwość powołania jury konkursowego, które ustali wynik konkursu.

Image
...
Image
...
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: [KB] Koronacja - Konkurs No.1

Post by Julian FER »

Wierny Kustoszu!

Skoro nikt się nie zgłosił to możne uda mi się teraz coś zadziałać i zgłosić.

Image
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
Locked

Return to “Pozostałe wątki”