Decyzje i komunikaty Prefektury

Organ ścigania
Forum rules
Image
Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.
Locked
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 26 lkwietnia 2017 roku

Prefektura Generalna wykonując Postanowienie Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 7 marca 2014 (Dz.P., poz. 6411) postanawia o zablokowaniu konta-klona Pawła Zanika, który posługuje się tożsamością: Adamus Flis(AG601).
Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Prefektura Generalna informuje o zablokowaniu starego konta mieszkańca - Kacper Chatliński, którego właścicielem jest DjkCezarowcy von Fryssau.
Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Albert
Posts: 3188
Joined: 21 Oct 2011, o 12:06

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Albert »

Drodzy Sarmaci,

Zgodnie z treścią postanowienia, odblokowane zostało konto Torkana Ingawaara (AF655).

(—) Albert markiz Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
User avatar
Albert
Posts: 3188
Joined: 21 Oct 2011, o 12:06

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Albert »

Drodzy Sarmaci,

Informuję, iż złożyłem na ręce JKM Tomasza Ivo Hugona rezygnację z piastowanego urzędu Prefekta Generalnego. Dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te trzy miesiące, a w szczególności baronetessie Carmen Laurent za wszelką okazaną pomoc.

(—) Albert markiz Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

Na podstawie art 6 ust. 2 Ustawy o prefektach, ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, postanawiam o zatrzymaniu Adriena Eryka Esjara Józefa Alatriste (AE726)
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 12 sierpnia 2017 rokuZe względu na negowanie decyzji funkcjonariusza publicznego, związane z wielokrotnym zamieszczaniem wypowiedzi o podobnej treści, Prefektura postanawia o ukaraniu Torkana Ingawaara (AF655) grzywną w wysokości 3000Ⱡ na podstawie na art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości Księstwa Sarmacj tj "Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, wywołujące lub mogące wywołać oburzenie ze strony otoczenia."
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

W dniu dzisiejszym powołałam Otto von Spee-Asketila na stanowisko prefekta. Powierzyłam mu także funkcję Podprefekta Generalnego
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

W dniu dzisiejszym powołałam Vanderleia Boubouline-à-la-Triste na stanowisko prefekta.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
OvS
Posts: 1033
Joined: 7 Dec 2015, o 21:05
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by OvS »

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o prefektach Prefektura postanawia o wymierzeniu kary 7 dni więzienia Walerianowi von Moscow (AG593) za naruszenie art. 44 ust. 1 Kodeksu Sprawiedliwości.

Prefektura poucza, że od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.

(–) Otto von Spee-Asketil
Prefekt Generalny
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
User avatar
rybczak
Posts: 1825
Joined: 1 Jun 2009, o 16:43

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by rybczak »

W dniu dzisiejszym powołałem Krzysztofa Czuguł-Chana oraz Alberta Felimi-Liderskiego na stanowisko prefekta. Jednocześnie powierzyłem diukowi Czuguł-Chanowi obowiązki Podprefekta Generalnego.

(–) Paviel Gustolúpulo
Prefekt Generalny
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany, Kuriozalny Bezczelny Cham


Image
Locked

Return to “Prefektura Generalna”